Nghị quyết 79/NQ-CP

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2011 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011

Nội dung toàn văn Nghị quyết 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2011

Trong hai ngày 28, 29 tháng 4 năm 2011, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2011, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP; tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 3, chương trình công tác của Chính phủ tháng 4 năm 2011; công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2011; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 4 năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ trình.

Chính phủ thống nhất nhận định tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2011 tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định: các chính sách tiền tệ, quản lý tỷ giá, lãi suất, thị trường ngoại tệ và hoạt động kinh doanh vàng từng bước được cải thiện và phát huy hiệu quả; tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước tăng cao, bội chi thấp so với cùng kỳ; việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư và tiết kiệm chi thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP đang được thực hiện tích cực; kim ngạch xuất khẩu tăng cao hơn so với cùng kỳ và gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch. Sản xuất công nghiệp giữ được mức tăng cao; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng mạnh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đối tượng thu nhập thấp, hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm... có những chuyển biến mới. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Chính trị, xã hội tiếp tục ổn định; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, nền kinh tế còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế và những biến động chính trị, xã hội trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường; giá cả trong nước tăng cao do tác động của tăng giá thế giới và sự điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu theo giá thị trường; lãi suất cao làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ nhập siêu có xu hướng tăng; tai nạn và ùn tắc giao thông vẫn tiếp tục gây bức xúc; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp...

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó cần chú ý một số nội dung quan trọng sau:

- Thực hiện chủ trương nhất quán điều hành giá cả theo cơ chế thị trường một cách công khai, minh bạch, có lộ trình, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành lãi suất, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán phù hợp với diễn biến thị trường; ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu; tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, thị trường ngoại tệ và hoạt động kinh doanh vàng đã và đang phát huy tác dụng thời gian vừa qua; khẩn trương hoàn tất và ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách quản lý ngoại tệ, vàng; kiểm soát hoạt động của các ngân hàng thương mại bảo đảm chấp hành đúng quy định về tiền tệ, tín dụng, an toàn hệ thống.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ và công bố công khai, minh bạch việc cắt giảm vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước, tín dụng đầu tư, trái phiếu Chính phủ và vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước so với kế hoạch, số vốn điều chuyển cho các công trình cấp thiết, sắp hoàn thành trong năm 2011; kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư những công trình chưa cấp thiết, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư và chưa khởi công.

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường thu hút, giải ngân vốn FDI và ODA; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện cả trong sản xuất và tiêu dùng. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán, điều tiết sử dụng điện giữa các hộ sử dụng điện lớn, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, đề xuất điều chỉnh chính sách thuế theo hướng khuyến khích sản xuất trong nước các loại phụ tùng, linh kiện thay thế nhập khẩu; bảo hộ các sản phẩm trong nước cần phải bảo hộ, có giải pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp với các cam kết WTO để hạn chế nhập khẩu đối với từng mặt hàng như ô tô, điện thoại di động, nông sản phẩm và các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ, không thiết yếu, nhằm giảm nhập siêu.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu đối với người lao động trong các doanh nghiệp; rà soát, bổ sung mới các đối tượng chính sách xã hội và chính sách trợ cấp, ưu đãi trên cơ sở đối chiếu với chuẩn nghèo mới. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo xem xét, đề xuất nâng mức tiền ăn cho các bữa ăn ở bếp ăn tập trung cho chiến sĩ các lực lượng vũ trang; điều chỉnh mức và lãi suất cho vay học tập đối với học sinh, sinh viên.

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; rà soát việc thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo đúng đối tượng, trợ cấp đột xuất cho những người có thu nhập thấp; theo dõi, đề xuất để hỗ trợ kịp thời các đối tượng mới có khó khăn, như người lao động trong các doanh nghiệp dệt, may, da giầy có vốn đầu tư nước ngoài, lao động tự do...

- Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các biện pháp có hiệu quả nhằm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông tập trung vào các biện pháp ngăn chặn người sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kiềm chế lạm phát, chủ động cung cấp thông tin về nội dung chính sách, những khó khăn trước mắt và tác động dài hạn của các chính sách, cũng như những kết quả tích cực bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và triển khai thực hiện ngay trong năm 2011 Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường.

2. Về Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xem xét, tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động này, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2011 để báo cáo Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

3. Chính phủ nghe và thảo luận Báo cáo về cơ chế, chính sách vận dụng đối với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam để thực hiện tái cơ cấu do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ thống nhất đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án của Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trên cơ sở tình hình tài chính thực tế của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam có thể vượt qua được khó khăn, thực hiện tái cơ cấu theo đúng nội dung, lộ trình của Đề án, cần thiết phải vận dụng tối đa các quy định của pháp luật hiện hành để có các cơ chế, chính sách thích hợp tháo gỡ khó khăn về cổ phần hóa; xử lý tài sản của các doanh nghiệp, dự án theo Đề án tái cơ cấu; cơ chế, chính sách về bảo đảm vốn điều lệ; xử lý nợ, vay mới để có nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo mục tiêu, lĩnh vực ngành nghề của Đề án tái cơ cấu, bảo đảm cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam duy trì sản xuất, từng bước giảm lỗ tiến đến có lãi, có nguồn trả nợ. Chính phủ nhất trí thông qua Báo cáo do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình; giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoàn chỉnh Nghị quyết về cơ chế, chính sách vận dụng đối với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam để thực hiện tái cơ cấu, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

4. Chính phủ nghe Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo và rà soát chặt chẽ công tác chuẩn bị bầu cử ở các cấp, các địa phương, bảo đảm công tác bầu cử được triển khai thực hiện đúng pháp luật; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các địa phương bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình chuẩn bị và diễn ra bầu cử. Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn, tập huấn và quản lý tốt công tác tổ chức bầu cử; phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Tài chính đề xuất phương án về kinh phí phục vụ cho bầu cử đạt kết quả tốt, bảo đảm tiết kiệm.

5. Chính phủ cho ý kiến về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

6. Chính phủ nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký, ban hành.

7. Chính phủ thảo luận về Dự án Luật Giáo dục Đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về Dự án Luật.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp dự thảo văn bản báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lùi thời gian trình Dự án Luật Giáo dục Đại học vào Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIII; Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Dự án Luật này để chuẩn bị trình Quốc hội./.

 

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu79/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2011
Ngày hiệu lực05/05/2011
Ngày công báo15/05/2011
Số công báoTừ số 285 đến số 286
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu79/NQ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành05/05/2011
       Ngày hiệu lực05/05/2011
       Ngày công báo15/05/2011
       Số công báoTừ số 285 đến số 286
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 79/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

          • 05/05/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/05/2011

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/05/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực