Nghị quyết 79/NQ-HĐND

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2017 dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét Tờ trình số 290 /TTr- TTHĐND ngày 03 tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh năm 2018; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 (bao gồm cả kinh phí hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) là 13.855 triệu đồng (Mười ba tỷ tám trăm năm lăm triệu đồng).

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ chi để điều chỉnh, bổ sung dự toán cho phù hợp, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chi tiêu đúng chế độ, chính sách và tiết kiệm để thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh năm 2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu79/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2017 dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2017 dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu79/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2017 dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 79/NQ-HĐND 2017 dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực