Nghị quyết 7h/2009/NQCĐ-HĐND

Nghị quyết 7h/2009/NQCĐ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nghị quyết 7h/2009/NQCĐ-HĐND Chế độ phụ cấp lực lượng bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 7h/2009/NQCĐ-HĐND Chế độ phụ cấp lực lượng bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7h/2009/NQCĐ-HĐND

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Liên bộ: Công an- Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi nghe Tờ trình số 5817/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp với các nội dung sau đây:

1. Số lượng, chức danh của lực lượng Bảo vệ dân phố xác định theo Tờ trình số 5817/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh. Khuyến khích việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh Bảo vệ dân phố.

2. Mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố được tính hệ số theo mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức và được điều chỉnh tương ứng theo qui định của Nhà nước. Mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh như sau:

- Trưởng ban: hệ số: 1,0;

- Phó trưởng ban: hệ số: 0,7;

- Tổ trưởng: hệ số: 0,5;

- Tổ phó: hệ số: 0,4;

- Tổ viên: hệ số: 0,3;

3. Cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cơ sở nếu kiêm nhiệm chức danh Bảo vệ dân phố thì được hưởng 35% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

4. Ngoài chế độ phụ cấp, Bảo vệ dân phố được hưởng các chế độ khác theo quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC của Liên bộ: Công an - Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính và các văn bản liên quan khác của Trung ương và của tỉnh.

5. Thời hiệu áp dụng chế độ phụ cấp bắt đầu từ ngày 01/4/2009.

Điều 2. Giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết; giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7h/2009/NQCĐ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu7h/2009/NQCĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2009
Ngày hiệu lực19/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7h/2009/NQCĐ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 7h/2009/NQCĐ-HĐND Chế độ phụ cấp lực lượng bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 7h/2009/NQCĐ-HĐND Chế độ phụ cấp lực lượng bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu7h/2009/NQCĐ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành09/04/2009
        Ngày hiệu lực19/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 7h/2009/NQCĐ-HĐND Chế độ phụ cấp lực lượng bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 7h/2009/NQCĐ-HĐND Chế độ phụ cấp lực lượng bảo vệ dân phố Thừa Thiên Huế