Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND16

Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND16 về quy hoạch điều chỉnh Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND16 quy hoạch điều chỉnh Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2007/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;

Sau khi xem xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh về quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh quy hoạch bổ sung các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, với tổng diện tích Khu công nghiệp và đô thị khoảng 11.000 ha (Trong đó, diện tích khu công nghiệp, đô thị đã được phê duyệt là 6.459 ha).

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển các khu công nghiệp gắn với khu đô thị, trên cơ sở quy hoạch chung và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2007/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2007/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND16 quy hoạch điều chỉnh Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND16 quy hoạch điều chỉnh Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/2007/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực28/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND16 quy hoạch điều chỉnh Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND16 quy hoạch điều chỉnh Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

            • 18/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực