Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND về đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 80/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG QUẬN BÌNH TÂN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng đô thị;
Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận “Về thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020 tỷ lệ 1/5000” qua ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận và kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000. (Nghị quyết này điều chỉnh và bổ sung theo Nghị quyết số 17/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận - Khóa I).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 19
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020

            • 19/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực