Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND quy định thu phí tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND quy định thu phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk đã được thay thế bởi Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐND mức thu các loại phí lệ phí Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND quy định thu phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2012/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THU PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa, ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

Căn cứ Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng;

Căn cứ Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị bàn hành Nghị quyết về quy định thu phí tham quan Bảo tàng tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy định về thu phí tham quan Bảo tàng tỉnh, với các nội dung cụ thể sau:

1. Về mức thu phí

Mức thu phí được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan tại Bảo tàng tỉnh như sau:

a) Đối với người lớn, mức thu: 20.000đồng/lần/người.

b) Đối với trẻ em từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi, mức thu: 10.000đ/lần/người.

2. Đối tượng được miễn thu phí

a) Trẻ em dưới 11 tuổi;

b) Người có công với cách mạng;

c) Người khuyết tật;

d) Người cao tuổi;

đ) Đồng bào dân tộc thiểu số;

e) Học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; sinh viên có nhu cầu tham quan để học tập (đi theo đoàn, có xác nhận của trường hoặc có thẻ học sinh, sinh viên);

f) Lực lượng vũ trang.

3. Về quản lý, sử dụng tiền phí thu được

Số tiền phí thu được hàng năm được phép để lại 100% cho đơn vị trực tiếp thu phí để chi phí cho các nội dung sau:

a) Trích 40% số tiền phí thu được cho cải cách tiền lương;

b) 60% số tiền còn lại được trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo quy định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Kỳ họp.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực22/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND quy định thu phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND quy định thu phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNiê Thuật
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực22/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND quy định thu phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND quy định thu phí tham quan Bảo tàng Đắk Lắk