Nghị quyết 80/NQ-CP

Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2014 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa việc trốn lậu thuế Việt Nam A-déc-bai-gian


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA A-DÉC-BAI-GIAN VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP VÀ TÀI SẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 126/TTr-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản, ký ngày 19 tháng 5 năm 2014 tại Hà Nội.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Hiệp định nêu trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). LH
.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2014
Ngày hiệu lực06/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2014 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa việc trốn lậu thuế Việt Nam A-déc-bai-gian


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2014 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa việc trốn lậu thuế Việt Nam A-déc-bai-gian
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/11/2014
        Ngày hiệu lực06/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2014 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa việc trốn lậu thuế Việt Nam A-déc-bai-gian

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2014 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa việc trốn lậu thuế Việt Nam A-déc-bai-gian

            • 06/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực