Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND16

Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND16 về tổ chức lực lượng và chế độ công an xã do Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND16 tổ chức lực lượng chế độ công an xã Tỉnh Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2007/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG AN XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ, về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐND16 ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, về quy định số lượng chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố - tỉnh Bắc Ninh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh về tổ chức lực lượng và chế độ công an xã; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 05/4/2007 “Về tổ chức lực lượng và chế độ của công an xã”

- Về biên chế: Đối với thôn loại 1, bổ sung 01 công an viên.

- Về phụ cấp:

+ Phó trưởng CA xã được hưởng phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 mức lương cơ bản;

+ Công an viên thôn (không phân biệt loại thôn) được hưởng phụ cấp hàng tháng hệ số 0,85 mức lương cơ bản.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2007.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2007/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu81/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2007/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND16 tổ chức lực lượng chế độ công an xã Tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND16 tổ chức lực lượng chế độ công an xã Tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu81/2007/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND16 tổ chức lực lượng chế độ công an xã Tỉnh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND16 tổ chức lực lượng chế độ công an xã Tỉnh Bắc Ninh

            • 18/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực