Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 810/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 847/TTr-BCTĐB ngày 14 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Đức, kể từ ngày 08/11/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Nguyễn Tấn Đức theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tòng Thị Phóng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 810/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu810/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2019
Ngày hiệu lực19/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 810/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu810/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýTòng Thị Phóng
        Ngày ban hành19/11/2019
        Ngày hiệu lực19/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 810/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi

            • 19/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực