Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND16

Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND16 về thành lập thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND16 thành lập thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2007/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP THỊ XÃ TỪ SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ, về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị; Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BXD-BTCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị; văn bản số 1148/BXD-KTQH ngày 31/5/2007 của Bộ Xây dựng về việc thoả thuận công nhận các tiêu chuẩn, chỉ tiêu về đô thị của huyện Từ Sơn đủ điều kiện để công nhận là đô thị loại IV;

Sau khi xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị thành lập thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh về việc đề nghị thành lập thị xã Từ Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn Từ Sơn để thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục, trình Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2007/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu82/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2007/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND16 thành lập thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND16 thành lập thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu82/2007/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực28/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND16 thành lập thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND16 thành lập thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

            • 18/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực