Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 25 ban hành

Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 115/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2010 Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 82/2009/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 48/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010, như sau:

Tổng vốn xây dựng cơ bản năm 2010: 3.554.244 triệu đồng. Trong đó:

1. Vốn cân đối qua ngân sách: 1.009.074 triệu đồng.

- Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 459.204 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng: 33.386 triệu đồng.

+ Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu khác: 425.818 triệu đồng.

- Vốn cân đối qua ngân sách địa phương: 479.870 triệu đồng.

+ Vốn đổi đất (ghi thu ghi chi): 275.000 triệu đồng.

+ Vốn cân đối chung các ngành, lĩnh vực: 204.870 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngoài nước (ODA): 70.000 triệu đồng.

2. Vốn không cân đối qua ngân sách: 2.545.170 triệu đồng.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 2.500.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn tạm mượn ngân sách Đảng: 20.000 triệu đồng.

- Tạm mượn nguồn vượt thu xổ số kiến thiết xây dựng nhà tình nghĩa: 25.170 triệu đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thực hiện năm ngân sách, xây dựng cơ bản ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi lăm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu82/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2009
Ngày hiệu lực12/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu82/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành02/12/2009
        Ngày hiệu lực12/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010