Nghị quyết 82/NQ-CP

Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2018 quy định về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/NQ-CP 2018 thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho hoạt động ươm tạo công nghệ


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/NQ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN HÀNG HÓA SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở ý kiến Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến phát hành kèm theo Công văn số 3387/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu82/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2018
Ngày hiệu lực26/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 82/NQ-CP 2018 thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho hoạt động ươm tạo công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 82/NQ-CP 2018 thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho hoạt động ươm tạo công nghệ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu82/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành26/06/2018
        Ngày hiệu lực26/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 82/NQ-CP 2018 thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho hoạt động ươm tạo công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/NQ-CP 2018 thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho hoạt động ươm tạo công nghệ

            • 26/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực