Nghị quyết 82/NQ-CP

Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Pa-na-ma do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Pa-na-ma


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ KẾT “HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PA-NA-MA VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 120/TTr-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản”.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền phía Pa-na-ma.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu82/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2014
Ngày hiệu lực17/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Pa-na-ma


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Pa-na-ma
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu82/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/11/2014
        Ngày hiệu lực17/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Pa-na-ma

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Pa-na-ma

            • 17/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực