Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 về phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 phê chuẩn việc sửa đổi mục III bảng phụ cấp chức vụ cán bộ lãnh đạo Nhà nước đại biểu Quốc hội


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Nghị quyết số: 823/2009/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC III BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 730/2004/NQ-UBTVQH11 NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ, BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC; BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH TÒA ÁN, NGÀNH KIỂM SÁT

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 33/2002/QH10, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10;

Xét đề nghị của Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ đối với số chức danh lãnh đạo của thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I vào mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.

Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI I
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 823/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 03 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

STT

Chức danh

Hệ số phụ cấp chức vụ

1

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

0,95

2

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

0,75

3

Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân

0,60

4

Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân

0,50

5

Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân

0,30

6

Các chức danh lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân

 

 

a) Chánh án

0,65

 

b) Phó chánh án

0,50

7

Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân

 

 

a) Viện trưởng

0,65

 

b) Phó viện trưởng

0,50

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 823/2009/UBTVQH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu823/2009/UBTVQH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2009
Ngày hiệu lực01/11/2009
Ngày công báo26/10/2009
Số công báoTừ số 487 đến số 488
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 823/2009/UBTVQH12

Lược đồ Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 phê chuẩn việc sửa đổi mục III bảng phụ cấp chức vụ cán bộ lãnh đạo Nhà nước đại biểu Quốc hội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 phê chuẩn việc sửa đổi mục III bảng phụ cấp chức vụ cán bộ lãnh đạo Nhà nước đại biểu Quốc hội
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu823/2009/UBTVQH12
     Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
     Người kýNguyễn Phú Trọng
     Ngày ban hành03/10/2009
     Ngày hiệu lực01/11/2009
     Ngày công báo26/10/2009
     Số công báoTừ số 487 đến số 488
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 phê chuẩn việc sửa đổi mục III bảng phụ cấp chức vụ cán bộ lãnh đạo Nhà nước đại biểu Quốc hội

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12 phê chuẩn việc sửa đổi mục III bảng phụ cấp chức vụ cán bộ lãnh đạo Nhà nước đại biểu Quốc hội

         • 03/10/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/10/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực