Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2018/NQ-ND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13/6/2018 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính quy định việc qun lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 515/TTr-UBND ngày 02/11/2018; Báo cáo thẩm tra s 739/BC-KTNS ngày 01/12/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông (sau đây viết tắt là TTATGT) trên địa bàn tỉnh thuộc thm quyền quyết định của HĐND tỉnh, như sau:

1. Nội dung chi bảo đảm TTATGT của các huyện, thành phố:

a) Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông.

b) Chi hội nghị sơ kết, tng kết, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác bảo đảm TTATGT.

c) Chi hoạt động kim tra, giám sát về công tác bảo đảm TTATGT;

d) Chi xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT và khc phục ùn tắc giao thông.

đ) Chi tập huấn nghiệp vụ về TTATGT.

e) Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trực tiếp phục vụ công tác bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật hiện hành.

g) Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành.

h) Chi xăng dầu, sửa cha trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT.

i) Chi thống kê, phân tích sliệu; xây dựng, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.

k) Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật;

l) Chi hợp tác quốc tế về TTATGT.

m) Chi thăm hi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, trong dịp Tết Ngun đán, "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông".

2. Các nội dung chi đặc thù bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh

a) Chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và kiêm nhiệm Ban An toàn giao thông các cấp; Thanh tra Sở Giao thông và các lực lượng khác trực tiếp tham gia bảo đảm trật tan toàn giao thông ban đêm (ngoài chế độ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định hiện hành) đthực hiện một trong các nhiệm vụ sau:

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông diễn ra các ngày lễ kniệm; sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương.

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông các đợt cao điểm theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp xử lý tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp.

- Các trường hợp khác mà trật tự an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b) Chi khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm TTAGT.

3. Quy định mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức người làm việc theo chế độ hợp đồng và kiêm nhiệm Ban An toàn giao thông các cấp; Thanh tra Sở Giao thông và các lực lượng khác trực tiếp tham gia bảo đảm trật t an toàn giao thông ban đêm (ngoài chế độ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định hiện hành), mức chi: 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 gi trở lên) trong các trường hợp thực hiện một trong các nhiệm vụ tại điểm a, khoản 2 điều 1 của Nghị quyết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu t
ư, Tài chính, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Hu
yện ủy, Thành ủy: HĐND; UBND, UBMTTQ các huyện, tnh phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
-
VP: Tnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- C
ác Trung tâm: Thông tin; VTLT tỉnh;
- L
ưu: VT, KTNS, (150b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu83/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu83/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Sơn La

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực