Nghị quyết 83/NQ-CP

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2011 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5


CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: 83/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2011

Trong hai ngày 01, 02 tháng 6 năm 2011, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2011, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Các báo cáo: Tình hình và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011, dự báo phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 02 năm 2011; tổng hợp danh mục các dự án cắt giảm đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4, Chương trình công tác của Chính phủ tháng 5 năm 2011; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2011; công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ trình.

a) Chính phủ đánh giá cao kết quả thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cử tri và nhân dân cả nước. Cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng và đúng pháp luật; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được bảo đảm.

Giao Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ mới 2011 - 2016 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; tổng kết công tác tham gia chỉ đạo bầu cử của Chính phủ, tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

b) Chính phủ thống nhất nhận định, sau 5 tháng quyết liệt tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 và Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nền kinh tế đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực: Thị trường ngoại tệ, vàng ổn định, tỷ giá đã được kiểm soát trong biên độ cho phép; dự trữ ngoại tệ tăng; tăng trưởng tín dụng được kiểm soát; thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang dần được cải thiện; thu chi ngân sách đạt khá; bội chi đạt chỉ tiêu kế hoạch; tiết kiệm chi được thực hiện nghiêm túc để dành cho các mục tiêu an sinh xã hội; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng đã chậm lại và có chiều hướng giảm dần; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch; việc cắt giảm và điều chuyển, dãn tiến độ đầu tư công được thực hiện cơ bản như tinh thần Nghị quyết của Chính phủ. Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là ngành điện đã bảo đảm tốt việc sản xuất và cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt; sản xuất nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thiên tai nhưng vẫn phát triển ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng mạnh so với cùng kỳ. An sinh xã hội được quan tâm và có những chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại đạt kết quả tốt. Những kết quả tích cực trên khẳng định các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đề ra trong Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ là đúng hướng và phù hợp với diễn biến tình hình thực tế của đất nước.

Tuy nhiên, nền kinh tế còn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Lạm phát tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, nhất là trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực của giá nhiên liệu, lương thực tăng và lạm phát cao ở nhiều nước trên thế giới; nhập siêu còn cao; tốc độ tăng trưởng thấp, ảnh hưởng đến việc làm và giảm thu nhập; lãi suất cao ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; thị trường chứng khoán sụt giảm; thị trường bất động sản đang có diễn biến bất thường; đầu tư nước ngoài giảm; đời sống của người nghèo, người thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn...

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục kiên định thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, tập trung chỉ đạo, điều hành để phấn đấu kiểm soát lạm phát năm 2011 ở mức khoảng 15%; tăng trưởng khoảng 6%; giảm bội chi ngân sách nhà nước dưới 5%; nhập siêu không quá 16%; tiết kiệm chi thường xuyên 10%, trong đó cần chú ý một số nội dung trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%, trong đó chú ý điều hành phân bổ đều theo các quý, tháng phù hợp với diễn biến thị trường, đặc biệt là các thời điểm mùa vụ sản xuất, kinh doanh khi nhu cầu vốn tăng cao; để tạo khả năng thanh khoản trên thị trường, tiếp tục sử dụng linh hoạt các loại lãi suất thuộc công cụ điều hành của Ngân hàng Nhà nước; quán triệt các ngân hàng thương mại tạo sự đồng thuận, tiết kiệm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất, tránh hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, vàng, đặc biệt là những tháng cuối năm, để có giải pháp điều hành thích hợp; thực hiện các biện pháp để tăng dự trữ ngoại tệ; kiểm soát nợ xấu, giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng; tăng cường thanh tra, kiểm tra tính tuân thủ, chấp hành kỷ cương của các tổ chức tín dụng và xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm; xây dựng đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng để nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn hệ thống.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011. Sau thời hạn trên, thu hồi toàn bộ về ngân sách Trung ương đối với số vốn mà các bộ, cơ quan, địa phương đã bố trí không đúng quy định; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các công trình, dự án thực sự cấp bách, cần có giải pháp xử lý ngay về vốn thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, các dự án đầu tư các nhà máy điện, một số cầu yếu có nguy cơ sập, Trung tâm tim mạch trẻ em và Trung tâm ung bướu thuộc Bệnh viện Bạch Mai; hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, dự báo thực hiện năm 2011 để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến, sau đó hoàn thiện, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước khi trình Quốc hội.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quản lý và kiểm soát giá theo đúng quy định của Pháp lệnh quản lý giá và các văn bản pháp luật về quản lý giá, không để xảy ra đột biến giá các mặt hàng thiết yếu, liên quan đến đời sống; kiên trì và nhất quán trong điều hành giá điện, xăng dầu, than theo cơ chế thị trường trên cơ sở tính toán lộ trình, thời điểm phù hợp với tình hình và mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; điều hành linh hoạt công cụ thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tăng thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm và giảm bội chi; nghiên cứu và xây dựng phương án miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2011 để xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất; ưu tiên vốn cho các công trình sắp hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu, những ngành sản xuất đang có thị trường thuận lợi.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp đã ban hành về khuyến khích, đẩy mạnh xuất khẩu, kiên quyết kiểm soát và hạn chế nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu để giảm nhập siêu không vượt quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; đồng thời, khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để sản xuất điện; khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và có hiệu quả.

 - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu theo vùng cho các doanh nghiệp, trình Chính phủ xem xét trong phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2011; phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ đời sống người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động trong các khu công nghiệp tập trung, lao động tự do.

- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích, đánh giá và báo cáo Chính phủ trong tháng 6 năm 2011 về tình hình hoạt động của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý phù hợp nhằm phát triển ổn định, có hiệu quả hai thị trường này, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận và ổn định tâm lý của các tổ chức kinh tế, người dân đối với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tin, truyền thông về các hoạt động của bộ, ngành, địa phương; phối hợp xây dựng và tham gia các chuyên mục, chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông tin, tuyên truyền, giải thích về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

- Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII; tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; tiếp tục chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 sau khi đã tiếp thu và hoàn chỉnh trên cơ sở các ý kiến tham gia của đại biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Chính phủ thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại phiên họp, bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo trên và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ký, ban hành.

3. Chính phủ cho ý kiến về Báo cáo tổng kết Dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng” và Kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết Dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng” và xây dựng Kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Báo cáo nói trên.

4. Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định nói trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký, ban hành.

5. Chính phủ nhất trí thông qua nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trên, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.

6. Chính phủ cho ý kiến về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tại phiên họp, hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Chính phủ nghe và thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật nói trên.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu83/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2011
Ngày hiệu lực05/06/2011
Ngày công báo18/06/2011
Số công báoTừ số 369 đến số 370
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu83/NQ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành05/06/2011
       Ngày hiệu lực05/06/2011
       Ngày công báo18/06/2011
       Số công báoTừ số 369 đến số 370
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

          • 05/06/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/06/2011

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/06/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực