Nghị quyết 83-NQ/QHK6

Nghị quyết số 83-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn việc chuyển Đài Tiếng nói Việt Nam thành Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 1977 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC CHUYỂN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM THÀNH ỦY BAN PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53 của Hiếp pháp 1959 và điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ :

Phê chuẩn việc chuyển Đài Tiếng nói Việt Nam thành Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

Thuộc tính văn bản 83-NQ/QHK6
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 83-NQ/QHK6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/1977
Ngày hiệu lực 27/05/1977
Ngày công báo 15/05/1977
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị quyết 83-NQ/QHK6 phê chuẩn chuyển Đài Tiếng nói Việt Nam thành Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 83-NQ/QHK6 phê chuẩn chuyển Đài Tiếng nói Việt Nam thành Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 83-NQ/QHK6
Cơ quan ban hành Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Người ký Trường Chinh
Ngày ban hành 12/05/1977
Ngày hiệu lực 27/05/1977
Ngày công báo 15/05/1977
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 12/05/1977

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/05/1977

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/05/1977

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực