Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND về thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại địa phương, hỗ trợ công chức cấp xã chưa đạt chuẩn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 143/2009/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Cãn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/11/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 29/6/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 về chủ trương ban hành chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn;

Báo cáo thẩm tra số 175/HĐND-DT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 29/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XV, kỳ họp thứ 14 về chủ trương ban hành chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.

Lý do bãi bỏ: Đã hoàn thành mục tiêu đề ra và không còn phù hợp với thực tế.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTrHĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu86/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND Thanh Hóa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu86/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýMai Văn Ninh
       Ngày ban hành04/07/2014
       Ngày hiệu lực14/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND Thanh Hóa

           • 04/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực