Nghị quyết 86/NQ-CP

Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2015 về ký "Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Ê-cu-a-đo” do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 86/NQ-CP ký Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Việt Nam Ê cu a đo


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ “HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VĂN HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA Ê-CU-A-ĐO”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 200/TTr-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2015 và Công văn số 5098/BVHTTDL-HTQT ngày 11 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo “Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ê-cu-a-đo” (Hiệp định).

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Ê-cu-a-đo.

Điều 3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ
TTgCP, các Vụ: TH, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu86/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 86/NQ-CP ký Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Việt Nam Ê cu a đo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 86/NQ-CP ký Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Việt Nam Ê cu a đo
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu86/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành21/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 86/NQ-CP ký Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Việt Nam Ê cu a đo

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 86/NQ-CP ký Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Việt Nam Ê cu a đo

            • 21/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực