Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/NQ-HĐND ưu đãi giáo viên công tác vùng cao Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-HĐND NGÀY 20/7/2000 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3 VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CÔNG TÁC TẠI VÙNG CAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 6 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 29/6/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐNDK14 ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao; Báo cáo thẩm tra số 174/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 29/6/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐNDK14 ngày 20/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV về chính sách ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng cao, do không còn phù hợp với thực tế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VP Chủ tịch nước;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, VPHĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu87/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/NQ-HĐND ưu đãi giáo viên công tác vùng cao Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/NQ-HĐND ưu đãi giáo viên công tác vùng cao Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu87/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýMai Văn Ninh
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực14/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/NQ-HĐND ưu đãi giáo viên công tác vùng cao Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 07/NQ-HĐND ưu đãi giáo viên công tác vùng cao Thanh Hóa

            • 04/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực