Nghị quyết 87/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND, 11/2007/NQ-HĐND, 08/2013/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 32/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2006/NQ-HĐND , NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2007/NQ-HĐND , NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2013/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét Tờ trình số 3859/TTr-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND , Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND , Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND , Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND, Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

“1. Những người có bằng đại học hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh được tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tnh để tuyển dụng vào công chức cấp xã hoặc sp xếp, bố trí bầu vào các chức danh cán bộ cấp xã theo quy định nhưng ti đa đến ngày 31/12/2020.”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tnh triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể; Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23/10/2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, T
ư pháp, Tài chính, Cục thống kê tnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- L
ưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu87/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu87/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND Trà Vinh

            • 23/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực