Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND về việc công nhận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Nội dung toàn văn Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND công nhận xã Quảng Lợi Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHN XÃ QUẢNG LỢI, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét tờ trình số 46/TTr -UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra số 170/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ Trình số 47/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPQH, VP Chủ tịch nước, VP Chính Phủ
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
-
Đại biểu QH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh;
-
VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
-
TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Thành phố
- Lưu VT, TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu88/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 88/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND công nhận xã Quảng Lợi Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND công nhận xã Quảng Lợi Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu88/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýMai Văn Ninh
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực14/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND công nhận xã Quảng Lợi Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND công nhận xã Quảng Lợi Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

            • 04/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực