Nghị quyết 8d/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 8d/2007/NQ-HĐND về đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy đợt I - 2007 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 8d/2007/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Phú Bài huyện Hương Thủy đợt I Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8d/2007/NQ-HĐND

Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ Ở THỊ TRẤN PHÚ BÀI, HUYỆN HƯƠNG THỦY ĐỢT I – 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3104/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy đợt I; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy đợt I - 2007, cụ thể:

Tổng số đường đặt tên: 33 đường (theo danh sách đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết; Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân, các Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN PHÚ BÀI, HUYỆN HƯƠNG THUỶ ĐỢT I - 2007
(Kèm theo Nghị quyết số: 8d /2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh)

TT

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài

(m)

Chiều rộng mặt đường

(m)

Kết cấu mặt đường

TÊN ĐƯỜNG

1

Đoạn Quốc lộ 1 A qua thị trấn Phú Bài

Cạnh Ga Hương Thuỷ

Km 835 + 800

Sân bay Phú Bài

Km 839 + 700

3.900

26

Bê tông nhựa

Đường Nguyễn Tất Thành

2

Đường 2-9

Sau kho lương thực

Đường tránh Huế

1.550

6,0

Bê tông nhựa

Đường Mồng Hai Tháng Chín (2-9)

3

Đường Lê Hồng Phong

Đường Phú Bài - Phú Thứ

Đường Ga Hương Thuỷ

2.980

7, 2

Bê tông nhựa

Đường Sóng Hồng

4

Đường Võ Thị Sáu

Đường 2-9 phía Tây

Đường Châu Sơn

2.300

6,0

Bê tông nhựa

Đường Trưng Nữ Vương

5

Đường Phú Bài - Phú Thứ

Quốc lộ 1A

Km 838 + 650

Cầu Phú Thứ

4.100

12

Bê tông nhựa

Đường Thuận Hóa

6

Đường Tháp nước - Thuỷ Châu

Đường Phú Bài- Phú Thứ

Đường 1-5 gần trường THPT Phú Bài

2.900

6,0

Bê tông nhựa

Đường Quang Trung

7

Đường 1-5

Đường Quốc lộ 1A

Km 836 + 600

Đường Tỉnh lộ 10

1.400

6,0

Bê tông nhựa

Đường Tân Trào

8

Đường cạnh Nghĩa trang Liệt sĩ huyện

Đường Quốc lộ 1A

Km 838 + 400

Đường Tháp nước - Thuỷ Châu

600

6,0

Nhựa

Đường Đỗ Xuân Hợp

9

Đường cạnh Viện kiểm sát huyện

Đường Quốc lộ 1A

Km 838 + 250

Đường Tháp nước - Thuỷ Châu

600

6,0

Nhựa

Đường Đặng Tràm

10

Đường 26-3

Đường Quốc lộ 1A

Km 837 + 900

Qua đường Trạm chăn nuôi cũ đến sát Khu QH 8.a

700

6,0

Nhựa

Đường Nguyễn Viết Phong

11

Đường Hương lộ 95

Đường Phú Bài - Phú Thứ

Đường Tân - Lương - Phù

2.100

5,0

Nhựa

Đường Võ Xuân Lâm

12

Đường vào kho lương thực

Đường Quốc lộ 1A

Km 837 + 450

Đường Lê Hồng Phong

210

6,0

Nhựa

Đường Nguyễn Thanh Ái

13

Đường Thị trấn - Thủy Lương

Đường Lê Hồng Phong

Tỉnh lộ 10

1.410

6,0

Bê tông nhựa

Đường Vân Dương

14

Đường cạnh Trường mẫu giáo Liên Cơ

Đường Quốc lộ 1A

Km 837 + 650

Đường sát cổng chính Trường THCS Phú Bài

570

5,0

Nhựa

Đường Nguyễn Huy Tưởng

15

Đường sau trung tâm GDQP Đại học Huế

Đường thị trấn ra Tỉnh lộ 10

Đường Lê Hồng Phong (cổng sau sân vận động)

550

4,0

Nhựa

Đường Nguyễn Xuân Ngà

16

Đường 3-2

Sau TTGD Quốc Phòng

Cổng sau Trung đoàn 176

1000

4,0

Nhựa

Đường Nguyễn Khoa Văn

17

Đường vào Nhà máy gạch men HUCERA

Đường Quốc lộ 1A

Km 836 + 850

Đường Võ Thị Sáu

540

5,0

Nhựa

Đường Ngô Thì Sĩ

18

Đường Khu 1- Khu 6

Đường 3-2 phía Tây

Đường cạnh Nhà máy gạch men HUCERA

660

5,0

Nhựa

Đường Lý Đạo Thành

19

Đường Khu phố 1

Đường Quốc Lộ 1A

Km 836 + 350

Đường Tỉnh lộ 10

820

4,0

Bê tông

Đường Đỗ Nam

20

Đường vào HTX Đúc cũ

Đường Quốc Lộ 1A

Km 836 + 360

Đường Võ Thị Sáu

720

4,0

Bê tông

Đường Trần Quang Diệu

21

Đường Ngã ba cây thông

Đường Quốc Lộ 1A

Km 838 + 750

Đường tránh Huế

450

6,0

Nhựa

Đường Nam Cao

22

Đường cạnh Công ty Thuỷ nông

Đường Quốc Lộ 1A

Km 837 + 820

Đường ra Thủy Lương

820

4,0

Bê tông

Đường Nguyễn Duy Luật

23

Đường sau Kho lương thực (khu phố 5)

Đầu đường 2 - 9

Cuối đường sau Kho lương thực

320

5,0

Nhựa

Đường Mỹ Thủy

24

Đường sau Bệnh viện huyện

Đầu đường 2 - 9

Đường khu phố 5

300

5,0

Nhựa

Đường Nguyễn Đình Xướng

25

Đường vào làng quân nhân

Đường 2 - 9 cạnh nhà ông Đinh - Khu phố 7

Đường 3-2 gần trường Tiểu học số 2 thị trấn Phú Bài

550

4,0

Bê tông

Đường Đinh Lễ

26

Đường số 2 - Khu quy hoạch 8.1

Đường sau trường Cao đẳng Đô thị

Đường Hương lộ 95

600

5,0

Nhựa

Đường Nguyễn Văn Thương

27

Đường về Thuỷ Lương

Đường cạnh Trường THCS Phú Bài

Đường Phú Bài - Phú Thứ

1.250

5,0

Nhựa

Đường Dương Thanh Bình

28

Đường vào cơ quan BHXH huyện - khu quy hoạch

Km 838 + 500 Quốc lộ 1A

Đường Lê Hồng Phong

250

6,0

Nhựa

Đường Lê Đình Mộng

29

Đường vào Khu phố 1

Đường Quốc lộ 1A

Km 836 + 500

Đường Tỉnh lộ 10

820

4,0

Bê tông

Đường Lê Trọng Bật

30

Đường HTX gạch 19-5 cũ -Khu phố 1

Quốc lộ 1A

Km 836 + 650

Đường Võ Thị Sáu

540

4,0

Bê tông nhựa

Đường Lê Chân

31

Đường Ga Hương Thuỷ

Quốc lộ 1A Km 836 + 0

Đường Tỉnh lộ 10

500

5,0

Nhựa

Đường Nguyễn Thượng Phương

32

Đường cạnh nhà máy nước Phú Bài

Đường sát đất sân bay (khu QH 8.1)

Qua đường Phú Bài- Phú Thứ đến khu QH 8.a

700

5,0

Nhựa

Đường Nguyễn Quang Yên

33

Đường vào giữa khu QH 8.2

Đường sát cạnh đường gần sân bay (khu QH 8.1)

Đường cạnh NTLS huyện

(phía Nam)

350

6,0

Nhựa

Đường Nguyễn Văn Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8d/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu8d/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2007
Ngày hiệu lực25/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8d/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 8d/2007/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Phú Bài huyện Hương Thủy đợt I Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 8d/2007/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Phú Bài huyện Hương Thủy đợt I Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu8d/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Mễ
        Ngày ban hành15/08/2007
        Ngày hiệu lực25/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 8d/2007/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Phú Bài huyện Hương Thủy đợt I Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 8d/2007/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Phú Bài huyện Hương Thủy đợt I Thừa Thiên Huế

            • 15/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực