Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND Đặt tên đổi tên đường phố công trình công cộng Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2013/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1513/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số: 70/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu, như sau:

I. Đặt tên 05 đường

1. Đường Phạm Ngọc Thạch: Là đường số 57 (khu dân cư số 1, 2) điểm đầu giao với đường số 1B - 2 khu dân cư số 1, điểm cuối giao với đường vào bản Tả Làn Than.

2. Đường Nguyễn Đức Cảnh: Là đường TT - 3 (khu Trung tâm Hành chính) điểm đầu giao với đường Điện Biên Phủ, điểm cuối giao với đường Phạm Văn Đồng.

3. Đường Hoàng Văn Thụ: Là đường số B12 (khu dân cư số 1A mở rộng) có điểm đầu giao với đường 4C khu dân cư số 1A mở rộng, điểm cuối giao với đường A11 khu dân cư 1A.

4. Đường Trần Khát Chân: Là đường số B11 + A11 (khu dân cư số 1A) có điểm đầu giao với phố Trần Huy Liệu, điểm cuối giao với đường số B12 khu dân cư số 1A mở rộng.

5. Đường Nguyễn Du: Là đường R2 (khu dân cư số 7) có điểm đầu giao với đường 10 - 10, điểm cuối giao với đường Tôn Đức Thắng.

II. Đặt tên 17 phố

1. Phố Nguyễn Văn Trỗi: Là đường A2 - A15 (khu dân cư số 1) có điểm đầu giao với đường Phan Đình Giót, điểm cuối giao với đường số 57.

2. Phố Đặng Văn Ngữ: Là đường số 3 (khu dân cư 1B) điểm đầu giao với đường 30 - 4, điểm cuối giao với đường số 57 (khu dân cư số 1, 2).

3. Phố Hồ Đắc Di: Là đường số 95 (khu dân cư 2B) có điểm đầu giao với đường 30-4, điểm cuối giao với đường số 57 (khu dân cư số 1,2).

4. Phố Trần Đại Nghĩa: Là đường 1B - 2 (khu dân cư số 1) điểm đầu giao với đường 30-4, điểm cuối giao với đường số 1B - 5 (khu dân cư số 1).

5. Phố Lý Tự Trọng: Là đường 1B - 5 (khu dân cư số 1) có điểm đầu giao với đường 30-4, điểm cuối giao với đường số 1B - 2 (khu dân cư số 1).

6. Phố Phùng Hưng: Là đường 1B - 4 (khu dân cư số 1) có điểm đầu giao với đường 30 - 4, điểm cuối giao với đường 1B - 9.

7. Phố Trần Đăng Ninh: Là đường số 4C (khu dân cư số 1) điểm đầu giao với đường Trường Chinh, điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt.

8. Phố Hồ Xuân Hương: Là đường D8 - D9 (khu dân cư số 2) điểm đầu giao với đường Điện Biên Phủ, điểm cuối giao với đường Lò Văn Hặc.

9. Phố Trương Định: Là đường D6 + 12 (khu dân cư số 4) điểm đầu giao với đường Trần Quang Diệu, điểm cuối giao với đường giáp đất khách sạn Phương Thanh.

10. Phố Phạm Hồng Thái: Là đường B3 (khu dân cư số 1) điểm đầu giao với đường B12, điểm cuối giao với phố Nguyễn Thái Bình.

11. Phố Vương Thừa Vũ: Là đường B5 (khu dân cư số 1) điểm đầu giao với đường B12, điểm cuối giao với phố Nguyễn Thái Bình.

12. Phố Trần Quốc Toản: Là đường 8C (khu dân cư số 2) điểm đầu giao với đường 5C, điểm cuối giáp Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu.

13. Phố Nguyễn Tri Phương: Là đường 9C (khu dân cư số 2) điểm đầu giao với đường 5C, điểm cuối giáp Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu.

14. Phố Lê Lai: Là đường T2- 7 (khu dân cư số 2) điểm đầu giao với Đại lộ Lê Lợi, điểm cuối giao với đường D8.

15. Phố Lê Đại Hành: Là đư­ờng D9 (khu dân cư số 4) điểm đầu giao với đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối giao với đường số 10.

16. Phố Hoàng Công Chất: Là đường N7 (khu dân cư số 4)điểm đầu giao với đường Ngô Quyền, điểm cuối giao với đường V3.

17. Phố Nguyễn Đình Chiểu: Là đường 7B (khu dân cư số 2) điểm đầu giao với phố Lê Hữu Trác, điểm cuối giao với đường số 15.

III. Đổi tên đường

Đổi tên đường Chiến Thắng thành đường Võ Nguyên Giáp: đường Võ Nguyên Giáp có điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối giao với đường Bế Văn Đàn.

IV. Bổ sung nội dung quy mô 01 công trình công cộng

Công viên Thuỷ Sơn, gồm: Hồ Thượng lưu và Hồ Hạ lưu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 90/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2013
Ngày hiệu lực 16/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND Đặt tên đổi tên đường phố công trình công cộng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND Đặt tên đổi tên đường phố công trình công cộng Lai Châu
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 90/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành 06/12/2013
Ngày hiệu lực 16/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND Đặt tên đổi tên đường phố công trình công cộng Lai Châu

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND Đặt tên đổi tên đường phố công trình công cộng Lai Châu

  • 06/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực