Nghị quyết 905/2005/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết số 905/2005/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 905/2005/NQ-UBTVQH11 phê chuẩn bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân tối cao


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 905/2005/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BỘ MÁY LÀM VIỆC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết định số 70/2005/QĐ/VKSTC-TCCB ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chia tách Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thành 02 vụ sau đây:

1. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế và chức vụ;

2. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội.

Điều 2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 905/2005/NQ-UBTVQH11

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu905/2005/NQ-UBTVQH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2005
Ngày hiệu lực29/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 905/2005/NQ-UBTVQH11

Lược đồ Nghị quyết 905/2005/NQ-UBTVQH11 phê chuẩn bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân tối cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 905/2005/NQ-UBTVQH11 phê chuẩn bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân tối cao
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu905/2005/NQ-UBTVQH11
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Văn An
        Ngày ban hành29/06/2005
        Ngày hiệu lực29/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 905/2005/NQ-UBTVQH11 phê chuẩn bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân tối cao

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 905/2005/NQ-UBTVQH11 phê chuẩn bộ máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân tối cao

            • 29/06/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực