Nghị quyết 907/2005/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết số 907/2005/NQ-UBTVQH11 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 907/2005/NQ-UBTVQH11 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 907/2005/NQ-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ vào Nghị quyết số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ bảy về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc chuẩn bị trình, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh có trong Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 theo Bản phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác được phân công chuẩn bị, trình dự án luật, pháp lệnh cần tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau đây:

1. Tổ chức phân công soạn thảo các dự án; quyết định thành lập Ban soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh mới được bổ sung vào Chương trình; khẩn trương kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các Ban soạn thảo đã được thành lập;

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc lập tiến độ xây dựng các dự án, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ đã đề ra nhằm bảo đảm thực hiện Chương trình của Quốc hội; tiếp tục cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng các dự án.

Điều 3. Các cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thẩm tra bảo đảm đúng tiến độ; Ban công tác lập pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình thông qua.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn An

 

 

PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN THẨM TRA CÁC DỰ ÁN CÓ TRONG NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005

A. Các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 đã được phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra theo Bản phân công ban hành kèm theo Nghị quyết số 744/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005:

TT

Tên dự án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chủ trì thẩm tra

cơ quan tham gia thẩm tra

 

I- LUẬT

 

 

 

 

 

Chương trình chính thức

 

 

 

 

1

Luật doanh nghiệp

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL UBCVĐXH

2

Luật đầu tư

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBĐN, UBKHCN&MT

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

4

Luật về luật sư

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

 

 

II- CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH

 

 

 

 

 

Chương trình chính thức

 

 

 

 

1

Pháp lệnh ngoại hối

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL, UBĐN

2

Pháp lệnh tiêu chuẩn hoá

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKHCN&MT

UBPL

 

B. Các dự án mới được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 theo Nghị quyết số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005:

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Ban soạn thảo (BST)

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

 

I- LUẬT

 

 

 

 

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

UBPL

2

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBKT&NS

HĐDT và các Uỷ ban khác

3

Luật phòng, chống lây nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBCVĐXH

UBPL, UBKHCN&MT

 

II- PHÁP LỆNH

 

 

 

 

1

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBĐN

UBPL

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 907/2005/NQ-UBTVQH11

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu907/2005/NQ-UBTVQH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2005
Ngày hiệu lực09/08/2005
Ngày công báo25/07/2005
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 907/2005/NQ-UBTVQH11

Lược đồ Nghị quyết 907/2005/NQ-UBTVQH11 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 907/2005/NQ-UBTVQH11 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu907/2005/NQ-UBTVQH11
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Văn An
        Ngày ban hành12/07/2005
        Ngày hiệu lực09/08/2005
        Ngày công báo25/07/2005
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 907/2005/NQ-UBTVQH11 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 907/2005/NQ-UBTVQH11 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005

            • 12/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực