Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND hủy bỏ quy định về huy động vốn phát triển giao thông nông thôn kèm theo Nghị quyết 04/1999/NQ-HĐND và quy định về danh mục và mức thu phí xã, phường, thị trấn kèm theo Nghị quyết 09/2000/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND hủy bỏ quy định huy động vốn phát triển giao thông Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2007/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 04/1999/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2000/NQ-HĐND NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2000 CỦA HĐND TỈNH VỀ DANH MỤC VÀ MỨC THU PHÍ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 3869/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 tháng 2007 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 04/1999/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 1999 và Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND ngày 15 tháng 02 năm 2000 của HĐND tỉnh;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 04/1999/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 1999 về huy động vốn phát triển giao thông nông thôn và Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND ngày 15 năm 02 năm 2000 của HĐND tỉnh về danh mục và mức thu phí xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND hủy bỏ quy định huy động vốn phát triển giao thông Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND hủy bỏ quy định huy động vốn phát triển giao thông Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu92/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND hủy bỏ quy định huy động vốn phát triển giao thông Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND hủy bỏ quy định huy động vốn phát triển giao thông Quảng Nam

            • 14/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực