Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí chợ tại Trung tâm thương mại và chợ Phú Yên, thành phố Hải Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí chợ tại Trung tâm thương mại Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2008/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ CHỢ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CHỢ PHÚ YÊN, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ V/v sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí chợ tại Trung tâm thương mại và chợ Phú Yên, thành phố Hải Dương, cụ thể như sau:

a) Tại Trung tâm thương mại:

Vị trí

Mức thu cũ (đ/m2/tháng)

Mức thu mới (đ/m2/tháng)

1

45.000

60.000

2

38.000

51.000

3

28.000

38.000

4

25.000

34.000

5

20.000

30.000

b) Tại chợ Phú Yên:

Vị trí cũ

Vị trí mới

Mức thu cũ

(đ/m2/tháng)

Mức thu mới

(đ/m2/tháng)

Ghi chú

1

1

31.000

40.000

 

2

2

28.000

35.000

 

3

3

24.000

29.000

 

4

22.000

 

5

4

18.000

22.000

 

6

5

17.000

18.000

 

7

15.000

 

8

6

12.000

15.000

 

9

7

50.000

50.000

Ki ốt Nguyễn Thái Học  

10

8

70.000

70.000

Ki ốt Ngân Sơn

(Chi tiết vị trí, mức thu của từng gian hàng như Tờ trình của UBND tỉnh)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cụ thể và chỉ đạo thực hiện kể từ ngày 01/4/2008.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XIV kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp ( Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2008
Ngày hiệu lực03/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí chợ tại Trung tâm thương mại Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí chợ tại Trung tâm thương mại Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu92/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýBùi Thanh Quyến
        Ngày ban hành22/02/2008
        Ngày hiệu lực03/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí chợ tại Trung tâm thương mại Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí chợ tại Trung tâm thương mại Hải Dương

            • 22/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực