Nghị quyết 92/NQ-CP

Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định giữa Việt Nam và Xri Lan-ca về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/NQ-CP 2020 Hiệp định Việt Nam Xri Lan-ca hợp tác trợ giúp lẫn nhau lĩnh vực hải quan


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA DÂN CHỦ XRI LAN-CA VỀ HỢP TÁC VÀ TRỢ GIÚP LẪN NHAU TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 80/TTr-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan”.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục cấp ủy quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TP;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,
các Vụ:
PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). TTL.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2020
Ngày hiệu lực11/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 92/NQ-CP 2020 Hiệp định Việt Nam Xri Lan-ca hợp tác trợ giúp lẫn nhau lĩnh vực hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 92/NQ-CP 2020 Hiệp định Việt Nam Xri Lan-ca hợp tác trợ giúp lẫn nhau lĩnh vực hải quan
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu92/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/06/2020
        Ngày hiệu lực11/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 92/NQ-CP 2020 Hiệp định Việt Nam Xri Lan-ca hợp tác trợ giúp lẫn nhau lĩnh vực hải quan

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/NQ-CP 2020 Hiệp định Việt Nam Xri Lan-ca hợp tác trợ giúp lẫn nhau lĩnh vực hải quan

              • 11/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực