Nghị quyết 92/NQ-CP

Nghị quyết 92/NQ-CP về phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2021 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/NQ-CP 2021 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH THAY MẶT CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT NĂM 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đặc xá ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, thay mặt Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan xét duyệt hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 22, Điều 23 Luật Đặc xá và Điều 5 Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Uy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, NC (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2021
Ngày hiệu lực18/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 92/NQ-CP 2021 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 92/NQ-CP 2021 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu92/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhạm Minh Chính
        Ngày ban hành18/08/2021
        Ngày hiệu lực18/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 92/NQ-CP 2021 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/NQ-CP 2021 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá

            • 18/08/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực