Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 về thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã Phổ Yên điều chỉnh địa giới hành chính Thái Nguyên


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ 04 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ PHỔ YÊN, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG LƯƠNG SƠN THUỘC THỊ XÃ SÔNG CÔNG VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUC HI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình s 119/TTr-CP ngày 26 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa gii hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

1. Thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên:

a) Thành lập thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Phổ Yên (25.886,9 ha và 158.619 người).

Địa giới hành chính thị xã Phổ Yên: Đông giáp huyện Phú Bình và tỉnh Bc Giang; Tây giáp huyện Đại Từ và tỉnh Vĩnh Phúc; Nam giáp thành phHà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc; Bắc giáp các thành phố Thái Nguyên và Sông Công;

b) Thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên:

- Thành lập phường Ba Hàng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Ba Hàng (183,15 ha và 7.661 người), một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Đồng Tiến (261,38 ha và 2.478 người). Phường Ba Hàng có 444,53 ha diện tích tự nhiên và 10.139 người.

Địa giới hành chính phường Ba Hàng: Đông giáp phường Đồng Tiến; Tây giáp xã Đắc Sơn; Nam giáp xã Nam Tiến; Bắc giáp xã Hồng Tiến;

- Thành lập phường Bãi Bông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Bãi Bông (350,65 ha và 5.614 người).

Địa giới hành chính phường Bãi Bông: Đông, Tây và Bắc giáp xã Hồng Tiến; Nam giáp các phường Đồng Tiến và Ba Hàng;

- Thành lập phường Bắc Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Bắc Sơn (369,09 ha và 5.231 người).

Địa giới hành chính phường Bắc Sơn: Đông giáp xã Minh Đức; Tây, Nam và Bắc giáp xã Phúc Thuận;

- Thành lập phường Đồng Tiến trên cơ sở phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Đồng Tiến (780,92 ha và 16.314 người).

Địa giới hành chính phường Đồng Tiến: Đông giáp xã Tiên Phong và huyện Phú Bình; Tây giáp phường Ba Hàng; Nam giáp các xã Tân Hương và Nam Tiến; Bắc giáp xã Hồng Tiến và phường Bãi Bông.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên:

a) Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của thành phố Thái Nguyên (1.560,8 ha và 23.865 người), gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lương Sơn về thị xã Sông Công quản lý;

b) Thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lương Sơn.

Địa giới hành chính phường Lương Sơn: Đông giáp huyện Phú Bình; Tây giáp xã Tân Quang và phường Bách Quang; Nam giáp thị xã Phổ Yên; Bắc giáp thành phố Thái Nguyên.

3. Thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Sông Công (9.837,07 ha và 109.409 người).

Địa giới hành chính thành phố Sông Công: Đông giáp huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên; Tây giáp thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên; Nam giáp thị xã Phổ Yên; Bắc giáp thành phố Thái Nguyên.

4. Sau khi thành lập thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và 05 phường:

a) Thị xã Phổ Yên có 25.886,9 ha diện tích tự nhiên, 158.619 người và 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 04 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đông Tiến và 14 xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Tân, Phúc Thuận, Tân Hương, Tân Phú, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành, Vạn Phái;

b) Thành phố Sông Công có 9.837,07 ha diện tích tự nhiên, 109.409 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường: Bách Quang, Cải Đan, Lương Châu, Lương Sơn, Mỏ Chè, Phố Cò, Thắng Lợi và 04 xã: Bá Xuyên, Bình Sơn, Tân Quang, Vinh Sơn;

c) Thành phố Thái Nguyên có 17.069,76 ha diện tích tự nhiên, 306.842 người và 27 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 phường: Cam Giá, Đồng Quang, Gia Sàng, Hoàng Văn Thụ, Hương Sơn, Quang Trung, Quang Vinh, Quan Triều, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tân Thịnh, Trưng Vương, Trung Thành, Túc Duyên, Thịnh Đán, Tích Lương và 08 xã: Cao Ngạn, Đồng Bẩm, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Tân Cương;

d) Tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (02 thành phố, 01 thị xã, 06 huyện) và 180 đơn vị hành chính cấp xã (140 xã, 30 phường, 10 thị trấn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, tổ chức hữu quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức và đời sống nhân dân ở địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban tổ chức Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC; KTNN;
- HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: HC, PL.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 932/NQ-UBTVQH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu932/NQ-UBTVQH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2015
Ngày hiệu lực15/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 932/NQ-UBTVQH13

Lược đồ Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã Phổ Yên điều chỉnh địa giới hành chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã Phổ Yên điều chỉnh địa giới hành chính Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu932/NQ-UBTVQH13
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành15/05/2015
        Ngày hiệu lực15/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã Phổ Yên điều chỉnh địa giới hành chính Thái Nguyên

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã Phổ Yên điều chỉnh địa giới hành chính Thái Nguyên

             • 15/05/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/05/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực