Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND về tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI;

Sau khi xem xét báo cáo số 106/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy: thời gian triển khai qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên còn tồn tại những khuyết điểm, yếu kém như: tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận kéo dài so với quy định; hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức đối với người sử dụng đất khi làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận vẫn còn xảy ra; tình trạng sai sót trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận còn khá phổ biến; nhận thức các quy định của pháp luật về đất đai của một bộ phận cán bộ công chức và người sử dụng đất còn hạn chế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành vào năm 2010.

2. Có giải pháp cụ thể về nguồn lực để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai.

3. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về đất đai cho nhân dân, cơ quan, tổ chức để thống nhất nhận thức trong tổ chức thực hiện.

4. Chỉ đạo chặt chẽ quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Điều 3. Tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu94/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực28/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu94/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrịnh Thị Nga
        Ngày ban hành18/07/2008
        Ngày hiệu lực28/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 94/2008/NQ-HĐND chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Yên

            • 18/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực