Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND về cơ chế chính sách hỗ trợ cho trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND hỗ trợ cho trạm y tế xã phường thị trấn Vĩnh Phúc 2013 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về một số cơ chế chính sách thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số chính sách hỗ trợ cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là trạm y tế xã) để thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2013 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đào tạo chuyển đổi nhân viên y tế đang công tác tại các trạm y tế xã theo tiêu chí đạt chuẩn, xong trước ngày 31/12/2014.

2. Đầu tư mua trang thiết bị còn thiếu cho các trạm y tế xã, xong trước ngày 31/12/2016.

3. Đầu tư cơ sở vật chất, xây mới, nâng cấp khối nhà chính, các công trình phụ trợ, sân, vườn thuốc nam của các trạm y tế xã, xong trước ngày 31/12/2018 (trong đó xây mới, nâng cấp khối nhà chính xong trước ngày 31-12-2016).

4. Hỗ trợ thêm kinh phí chi hoạt động thường xuyên cho các trạm y tế xã trong 2 năm 2014 - 2015 với mức 20 triệu/trạm/năm (ngoài định mức đã được phân bổ theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn ổn định 2011 - 2015).

5. Kinh phí khái toán: 110.913 triệu đồng (chưa tính chi thường xuyên giai đoạn 2016 - 2020 và kinh phí đầu tư giai đoạn 2013 - 2015 đã được phân cấp cho các huyện). Trong đó:

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển: 104.000 triệu đồng.

+ Nguồn vốn sự nghiệp: 6.913 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua;

Nghị quyết này đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu94/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2013
Ngày hiệu lực20/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND hỗ trợ cho trạm y tế xã phường thị trấn Vĩnh Phúc 2013 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND hỗ trợ cho trạm y tế xã phường thị trấn Vĩnh Phúc 2013 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu94/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành16/07/2013
        Ngày hiệu lực20/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND hỗ trợ cho trạm y tế xã phường thị trấn Vĩnh Phúc 2013 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND hỗ trợ cho trạm y tế xã phường thị trấn Vĩnh Phúc 2013 2020

           • 16/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực