Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận các xã đảo tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CÁC XÃ ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 278/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tổng số có 17 xã, thị trấn thuộc 04 huyện, thị xã đề nghị công nhận là xã đảo, cụ thể như sau:

1. Thị xã Hà Tiên có 01 xã: Xã Tiên Hải.

2. Huyện Kiên Lương gồm 02 xã: Xã Sơn Hải và xã Hòn Nghệ.

3. Huyện Kiên Hải gồm 04 xã: Xã Hòn Tre, xã An Sơn, xã Lại Sơn và xã Nam Du.

4. Huyện Phú Quốc gồm 10 xã, thị trấn: Thị trấn An Thới, thị trấn Dương Đông, xã Thổ Châu, xã Hòn Thơm, xã Hàm Ninh, xã Dương Tơ, xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu và xã Bãi Thơm.

(Kèm theo Phụ lục đánh giá các tiêu chí, điều kiện để công nhận xã đảo).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu95/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2014
Ngày hiệu lực14/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận các xã đảo tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận các xã đảo tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu95/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành04/12/2014
        Ngày hiệu lực14/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận các xã đảo tỉnh Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận các xã đảo tỉnh Kiên Giang

            • 04/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực