Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 2015 thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm tối cao đã được thay thế bởi Nghị quyết 567/NQ-UBTVQH14 2018 hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 2015 thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm tối cao


ỦY BAN THƯỜNG V
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm:

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

3. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: HC, TP.
e-PAS: 30834

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 952/NQ-UBTVQH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu952/NQ-UBTVQH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2015
Ngày hiệu lực28/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 952/NQ-UBTVQH13

Lược đồ Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 2015 thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm tối cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 2015 thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm tối cao
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu952/NQ-UBTVQH13
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành28/05/2015
        Ngày hiệu lực28/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 2015 thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm tối cao

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 2015 thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm tối cao