Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ HÀNG NĂM TỪ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO DỰ ÁN NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI NÚT GIAO THÔNG NGÃ BA HUẾ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Sau khi xem xét Tờ trình số 123/TTr-CP ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1937/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Điều chỉnh giảm số tiền 1.651.664 triệu đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 -2020 và năm 2020 cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng số tiền 1.651.664 triệu đồng để thanh toán cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2.

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các bộ: Tài chính; KHĐT; GTVT;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Lưu: HC, TCNS
- E-pas: 36185

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 952/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu952/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2020
Ngày hiệu lực28/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(10/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 952/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu952/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành28/05/2020
        Ngày hiệu lực28/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (10/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020

              • 28/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực