Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND hủy bỏ một số nội dung Nghị quyết 71/2003/NQ-HĐND về thu tiền xây dựng trường; điều chỉnh Nghị quyết 28/2005/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục miền núi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết 71/2003/NQ-HĐND Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2007/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2003/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VỀ THU TIỀN XÂY DỰNG TRƯỜNG; ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2005/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MIỀN NÚI VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 3420/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường và Tờ trình số 3791/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bãi bỏ mục 3 và mục 5 về thu tiền xây dựng trường tại Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2003 của HĐND tỉnh khóa VI về điều chỉnh mức thu học phí và xây dựng trường kể từ năm học 2008 - 2009.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh khoản b, mục 4, phần II tại Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2005 của HĐND tỉnh khóa VII về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục miền núi và phổ cập giáo dục

Trung học cơ sở như sau:

“Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trước năm 2010, hướng đến phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông ở những địa phương có điều kiện; xóa phòng học tạm và đảm bảo đủ số phòng học, nhà công vụ giáo viên và nhà nội trú cho học sinh miền núi.”

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xây dựng kế hoạch cân đối ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục sau khi đã bãi bỏ khoản thu xây dựng trường.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết 71/2003/NQ-HĐND Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết 71/2003/NQ-HĐND Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu96/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết 71/2003/NQ-HĐND Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết 71/2003/NQ-HĐND Quảng Nam

            • 14/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực