Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND.K7

Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND.K7 chuyển 09 trường Trung học phổ thông bán công sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND.K7 chuyển 9 trường Trung học bán công sang công lập Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2007/NQ-HĐND.K7

Thành phố Cao Lãnh, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN 09 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc chuyển 9 trường Trung học phổ thông bán công sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chuyển 09 trường Trung học phổ thông bán công sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập, cụ thể:

TT

Đơn vị cũ

Đơn vị mới

Ghi chú

1

THPT bán công Hồng Ngự

THPT Chu Văn An

 

2

THPT bán công Tam Nông

THPT Lê Quí Đôn

 

3

THPT bán công Thanh Bình

THPT Trần Văn Năng

 

4

THPT bán công thị xã Cao Lãnh

THPT Đỗ Công Tường

 

5

THPT bán công huyện Cao Lãnh

THPT Kiến Văn

 

6

THPT bán công Tháp Mười

THPT Đốc Binh Kiều.

 

7

THPT bán công Lấp Vò

THPT Nguyễn Trãi

 

8

THPT bán công Lai Vung

THPT Phan Văn Bảy

 

9

THPT bán công Châu Thành

THPT Nha Mân

 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển 09 trường Trung học phổ thông bán công sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập và quy định về cơ chế tài chính của 09 trường nêu trên.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2007/NQ-HĐND.K7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/2007/NQ-HĐND.K7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực23/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2007/NQ-HĐND.K7

Lược đồ Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND.K7 chuyển 9 trường Trung học bán công sang công lập Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND.K7 chuyển 9 trường Trung học bán công sang công lập Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu96/2007/NQ-HĐND.K7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýHuỳnh Minh Đoàn
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực23/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND.K7 chuyển 9 trường Trung học bán công sang công lập Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND.K7 chuyển 9 trường Trung học bán công sang công lập Đồng Tháp

            • 13/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực