Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND quy định khung đất ở tái định cư cho các dự án lọc, hóa dầu thuộc khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 97/2009/NQ-HĐNĐ quy định khung đất tái định cư dự án lọc hóa dầu Đông Hòa Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH KHUNG ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC DỰ ÁN LỌC, HÓA DẦU THUỘC KHU VỰC HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định khung đất ở tái định cư cho các dự án lọc, hóa dầu thuộc khu vực huyện Đông Hòa; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định về khung đất ở tái định cư cho các dự án lọc, hóa dầu thuộc khu vực huyện Đông Hòa.

1. Mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư thuộc các dự án lọc, hóa dầu, cụ thể như sau:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô: mức giao đất ở tại khu tái định cư Phú Lạc từ 150m2 đến 250m2.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư của Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên: mức giao đất ở từ 150m2 đến 300m2. Diện tích cụ thể sẽ được xác định theo vị trí trong quy hoạch được duyệt.

2. Chính sách và phương thức giao đất ở:

- Thực hiện chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư thuộc các dự án lọc, hóa dầu theo khoản 1 Điều này và khung giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tương ứng với từng vị trí theo quy hoạch. Trên cơ sở công bố công khai quy hoạch để người dân thuộc diện tái định cư tự lựa chọn theo các phân khu và tiến hành bốc thăm theo từng lô cụ thể. Về giá giao đất tại khu tái định cư không tính tiền đầu tư kết cấu hạ tầng.

- Đối với các hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện được thực hiện chính sách tái định cư, nếu có nhu cầu và còn quỹ đất thì áp dụng theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Thị Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu97/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 97/2009/NQ-HĐNĐ quy định khung đất tái định cư dự án lọc hóa dầu Đông Hòa Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 97/2009/NQ-HĐNĐ quy định khung đất tái định cư dự án lọc hóa dầu Đông Hòa Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu97/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrịnh Thị Nga
        Ngày ban hành18/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 97/2009/NQ-HĐNĐ quy định khung đất tái định cư dự án lọc hóa dầu Đông Hòa Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 97/2009/NQ-HĐNĐ quy định khung đất tái định cư dự án lọc hóa dầu Đông Hòa Phú Yên

            • 18/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực