Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 2020 thực hiện Nghị quyết Chương trình xây dựng luật pháp lệnh


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 977/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2021, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Điều 2

1. Cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những biện pháp đã được Quốc hội quyết định trong Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

2. Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc và định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- TT. HĐDT, các UB của QH;
- Bộ Tư pháp;
- VPTW, VPCTN, VPCP, VPQH;
- Ban Nội chính TW;
- Các Ban thuộc UBTVQH, Viện NCLP;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu: HC, PL;
e-PAS: 49721.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 977/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu977/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2020
Ngày hiệu lực15/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(25/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 977/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 2020 thực hiện Nghị quyết Chương trình xây dựng luật pháp lệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 2020 thực hiện Nghị quyết Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu977/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành15/07/2020
        Ngày hiệu lực15/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (25/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 2020 thực hiện Nghị quyết Chương trình xây dựng luật pháp lệnh

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 2020 thực hiện Nghị quyết Chương trình xây dựng luật pháp lệnh

              • 15/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực