Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14

Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được thay thế bởi Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi Biểu thuế bảo vệ môi trường và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 979/2020/UBTVQH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIỂU MỤC 2 MỤC I BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 579/2018/UBTVQH14 NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường như sau:

1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

2. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 979/2020/UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu979/2020/UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2020
Ngày hiệu lực01/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2021
Cập nhật10 tháng trước
(01/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 979/2020/UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu979/2020/UBTVQH14
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
       Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
       Ngày ban hành27/07/2020
       Ngày hiệu lực01/08/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2021
       Cập nhật10 tháng trước
       (01/01/2021)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường