Nghị quyết 98/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 98/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 98/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cải tạo vườn tạp Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2019/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2017/NQ-HĐND NGÀY 15/3/2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CẢI TẠO VƯỜN TẠP VÀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét Tờ trình số 684/TTr-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 302/BC-BDT ngày 25/02/2019 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp chuyên đề thứ ba thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế-Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT Tỉnh ủy, H
ĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT các huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, LTLS t
nh;
- TT Đảng ủy, HĐND,
UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, DT, 350b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu98/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực10/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 98/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cải tạo vườn tạp Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 98/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cải tạo vườn tạp Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu98/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành28/02/2019
       Ngày hiệu lực10/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 98/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cải tạo vườn tạp Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 98/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cải tạo vườn tạp Sơn La

           • 28/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực