Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND về chính sách thu hút, sử dụng trí thức do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 ban hành

Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND chính sách thu hút sử dụng trí thức đã được thay thế bởi Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND chính sách đào tạo sau đại học trong nước và được áp dụng kể từ ngày 24/09/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND chính sách thu hút sử dụng trí thức


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, sử dụng trí thức; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách thu hút, sử dụng trí thức với những nội dung cơ bản kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân đân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Nga

 

CHÍNH SÁCH

THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC
(Kèm theo nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh)

I. CHÍNH SÁCH THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC

1. Đối với Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ:

- Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng (từ ngày làm việc) hoặc được hưởng 100% lương khởi điểm của ngạch.

- Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 100% so với mức lương ngạch bậc đang hưởng (từ ngày làm việc), trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận và phân công công tác.

- Được hỗ trợ tiền theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh để thuê nhà ở.

- Trường hợp có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được giảm 50% so với giá đất do tỉnh ban hành tại thời điểm hiện hành không qua đấu giá (theo vị trí đất của khu quy hoạch dân cư). Trả lần đầu là 50% số tiền mua đất sau khi được giảm, số tiền còn lại trả chậm trong thời gian 05 năm.

- Sau khi tiếp nhận và phân công công tác, được nhận tiền trợ cấp một lần như sau:

+ Giáo sư: 100 triệu đồng;

+ Phó giáo sư, Tiến sĩ: 80 triệu đồng.

2. Đối với Bác sĩ chuyên khoa 2, Dược sĩ chuyên khoa 2, Thạc sĩ, Bác sĩ

chuyên khoa 1, Bác sĩ nội trú, Dược sĩ chuyên khoa cấp 1:

- Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng.

- Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 50% mức lương tối thiểu trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận và phân công công tác.

- Trường hợp có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được mua một lô đất ở theo giá đất do tỉnh ban hành tại thời điểm hiện hành không qua đấu giá.

- Sau khi tiếp nhận và phân công công tác được nhận tiền trợ cấp một lần như sau:

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ chuyên khoa cấp 2: 40 triệu đồng ;

+ Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Bác sĩ nội trú, Dược sĩ chuyên khoa cấp 1: 30 triệu đồng.

3. Đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc:

- Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc được hưởng 100% lương khởi điểm trong thời gian tập sự.

- Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận và phân công công tác.

- Nếu có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được mua một lô đất ở theo giá nhà nước hiện hành không qua đấu giá.

- Sau khi tiếp nhận và phân công công tác được nhận tiền trợ cấp một lần: 20 triệu đồng.

4. Đối tượng khác: Nghệ nhân là người có trình độ tay nghề cao; chuyên gia; huấn luyện viên cấp quốc gia trở lên; vận động viên đạt thành tích cấp quốc gia trở lên được hưởng chính sách thu hút như sau:

- Được trả lương theo thỏa thuận trên cơ sở số lượng, chất lượng, hiệu quả công việc nhưng không quá 03 lần so với mức lương đang hưởng.

- Nếu có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được mua một lô đất ở theo giá nhà nước hiện hành không qua đấu giá.

Sau khi tiếp nhận và bố trí công tác được nhận trợ cấp một lần như sau:

+ Đối với nghệ nhân là người có trình độ tay nghề cao; chuyên gia: 30 triệu đồng ;

+ Đối với huấn luyện viên cấp quốc gia trở lên, vận động viên đạt thành tích cấp quốc gia trở lên: 20 triệu đồng.

II. GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Quy định cụ thể phạm vi, đối tượng, điều kiện, ngành nghề, chức danh cần thu hút; quyền lợi và trách nhiệm đối tượng được thu hút và công khai các Quy định này.

2. Kinh phí để thực hiện được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu99/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2008
Ngày hiệu lực28/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/09/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND chính sách thu hút sử dụng trí thức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND chính sách thu hút sử dụng trí thức
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu99/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrịnh Thị Nga
        Ngày ban hành18/07/2008
        Ngày hiệu lực28/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/09/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND chính sách thu hút sử dụng trí thức

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND chính sách thu hút sử dụng trí thức