Nghị quyết Không số

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết báo cáo Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960


QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1959

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1959 VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC NĂM 1959 VÀ NHỮNG CHỦ TRƯƠNG CÔNG TÁC LỚN TRONG NĂM 1960

 QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960;
Sau khi nghe bản thuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu báo cáo của Chính phủ và nghe các đại biểu phát biểu ý kiến ,

QUYẾT NGHỊ

1- Quốc hội nhất trí thông qua báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960.

2- Quốc hội nhất trí xác nhận rằng trong năm 1959 mọi mặt hoạt động của nhân dân ta đã phát triển nhanh và tiến bộ nhiều ; chúng ta đã đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, ra sức phát triển kinh tế và văn hoá, tăng cường công tác nội chính,củng cố quốc phòng, mở rộng hoạt động ngoại giao ; đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân đã được nâng cao thêm một bước;

Quốc hội nhận định rằng trong 5 năm qua từ ngày hoà bình lập lại , nhân dân ta đã anh dũng phấn đầu vượt mọi khó khăn, giành được những thắng lợi to lớn và vẻ vang. Những thành tích to lớn của nhân dân ta chứng minh rõ ràng : đường lối của Đảng là đúng, sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, là đúng. Đường lối đúng đắn của Đảng và sức lao động sáng tạo của nhân dân ta là mấu chốt thắng lợi của sự nghiệp xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Một nhân tố quan trọng của thắng lợi cần nhấn mạnh là sự hợp tác tương trợ ngày càng được mở rộng giữa nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại sự giúp đỡ quý báu và vô tư của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí chuyên gia các nước xã hội chủ nghĩa.

3- Quốc hội nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đua yêu nước, nhiệt tình cách mạng, tình thần lao động cần cù và sáng tạo của cán bộ và các tầng lớp nhân dân miền xuôi cũng như miền núi, công nhân, nông dân, quân đội, lao động trí óc, thanh niên, phụ nữ, đồng bào miền Nam tập kết, đã phấn đấu anh dũng, không ngừng củng cố và xây dựng miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào miền Nam chống chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ, chống khủng bố đàn áp, chống chia cắt đất nước, chống chuẩn bị chiến tranh, đòi thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi tự do dân chủ và cải thiện đời sống, đòi lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền và hoà bình thống nhất Tổ quốc.

4- Quốc hội nhận định rằng năm 1960 phải là một năm thắng lợi to lớn hơn nữa của nhân dân ta, chúng ta có nhiều thuận lợi rất căn bản nhưng đồng thời cũng có nhiều khó khăn cần phải ra sức khắc phục. Quốc hội nhất trí tán thành những chủ trương công tác lớn do Chính phủ để ra : ra sức củng cố và đẩy mạnh phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa, căn bản hoàn thành hợp tác hoá cấp thấp đối với nông nghiệp và ngư nghiệp, căn bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh; không ngừng tăng cường kinh tế quốc doanh, mở rộng và xúc tiến xây dựng cơ bản; ra sức phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và mọi hoạt động kinh tế tài chính khác; đẩy mạnh sự nghiệp văn hoá và giáo dục, ra sức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, xúc tiến công tác khoa học, tiếp tục cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh việc chấn chỉnh và kiện toàn bộ máy Nhà nước, mở rộng hoạt động ngoại giao, củng cố quốc phòng, thi hành Hiến pháp mới và tuyển cử Quốc hội; chuẩn bị bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

5- Quốc hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân tăng cường đoàn kết, ra sức nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, nhiệt tình xã hội chủ nghĩa, và tinh thần cảnh giác cách mạng, ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yếu nước, phong trào lao động xã hội chủ nghĩa cần kiệm xây dựng nước nhà để hoàn thành tố kế hoạch 3 năm, chuẩn bị thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất một cách thắng lợi, mở những triển vọng mới cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ XI nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 12 n1m 1959.

 

 

Nguyễn Trọng Nhâm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Không số

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệuKhông số
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/1959
Ngày hiệu lực13/01/1960
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Không số

Lược đồ Nghị quyết báo cáo Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết báo cáo Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệuKhông số
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Trọng Nhâm
        Ngày ban hành29/12/1959
        Ngày hiệu lực13/01/1960
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết báo cáo Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết báo cáo Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960

              • 29/12/1959

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/01/1960

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực