Nghị quyết Không số

Nghị Quyết về Báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị Quyết Báo cáo của Chính phủ


QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1965

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ

Quốc hội khoá III của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp kỳ thứ hai, nhất trí tán thành bảo báo cáo của Chính phủ về tình hình mới và nhiệm vụ mới của nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trình bầy trước Quốc hội.

I

Suốt 20 năm nay, đế quốc Mỹ không ngừng thực hiện chính sách can thiệp và xâm lược đối với nước ta cũng như đối với Lào và Căm-pu-chia. Hơn 10 năm nay, chúng đã vi phạm hết sức thô bạo hiệp nghị Giơ-ne-vơ, trực tiếp can thiệp vào miền Nam nước ta, dựng lên chính quyền tay sai và quân đội đánh thuê, đàn áp dã man phong trào yêu nước, hòng biến miền Nam nước ta thành một thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.

Mấy năm nay, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta, gây ra những tội ác vô cùng dã man đối với đồng bào ta.

Nhân dân ta ở miền Nam đã phát huy đến cao độ truyền thống anh hùng của dân tộc, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, lần lượt đập tan mọi âm mưu và kế hoạch của đế quốc Mỹ. Đứng trước quân thù hung hãn và xảo quyệt, đồng bào đã vùng lên dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phòng miền Nam, kiên quyết tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng để cứu nước, cứu nhà. Đồng bào càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng, còn đế quốc Mỹ càng đánh càng bí, càng bí càng thua. Đến nay cái xương sống của chế độ thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai là hệ thống "ấp chiến lược" đã bị phá đến bốn phần năm và đang đi đến tan rã hoàn toàn. Quân đội dánh thuê ở miền Nam, công cụ chủ yếu của "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, bị thất bại nặng nề, ngày càng hoang mang, dao động và tan rã. Thành thị là nơi mà đế quốc Mỹ và tay sai cho là hậu phương an toàn của chúng thì đang sôi sục bởi các cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân. Chính quyền tay sai của Mỹ ở miền Nam bị đảo đi đảo lại nhiều lần và ngày càng lủng củng chia rẽ một cách sâu sắc.

Trên thế giới, cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng bào miền Nam ngày càng tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và nhân dân nhiều nước. Địa vị và uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, người đại diện chân chính duy nhất cho nhân dân miền Nam, ngày càng được nâng cao. Trong khi ấy, đế quốc Mỹ ngày càng bị cô lập và bị dư luận lên án một cách nghiêm khắc.

Để hòng cứu vãn tình thế sa lầy của chúng, gần đây đế quốc Mỹ điên cuồng lao đầu vào một cuộc phưu lưu quân sự vô cùng nguy hiểm. Một mặt, chúng tăng cường chiến tranh xâm lược ở miền Nam, đưa lính thuỷ đánh bộ, không quân chiến lược của Mỹ và quân đội chư hầu vào miền Nam, dùng bom na-pan, bom lân tinh, chất hoá học và hơi độc để giết hại đồng bào miền Nam ta một cách cực kỳ dã man. Mặt khác, chúng dùng không quân và hải quân hàng ngày tiến công, bắn phá nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, một thành viên của phe xã hội chủ nghĩa. Rõ ràng chúng đang thực hiện kế hoạch từng bước tăng cường chiến tranh xâm lược ở miền Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc nước ta.

Đế quốc Mỹ đã hoàn toàn chà đạp lên những điều khoản cơ bản của hiệp nghị Giơ-ne-vơ, vi phạm trắng trợ công pháp quốc tế, gây tội ác đáng muôn đời nguyền rủa đối với Tổ quốc ta và ngang nhiên khiêu khích nhân dân toàn thế giới. Chúng hành động điên cuồng, tưởng uy hiếp được nhân dân Việt Nam ta và hy vọng gỡ thế bí ở miền Nam. Nhưng chúng lầm to. Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam ta chưa hề chịu khuất phục trước giặc ngoại xâm. Ngày nay, hơn 30 triệu đồng bào ta càng đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết hơn bao giờ hết chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ bán nước để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng và giữ gìn những quyền dân tộc bất khả xâm phạm của mình. Trong cuộc đấu tranh chính nghĩa ấy, nhân dân ta được sự đồng tình và ủng hộ tích cực của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhân dân châu á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh và nhân dân yêu chuộng hoà bình và công lý trên toàn thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Vì vậy, nhân dân Việt Nam nhất định thắng! Đế quốc Mỹ nhất định thất bại! Dù chúng có đưa thêm hàng chục vạn lính Mỹ vào miền Nam và mở rộng hơn nữa chiến tranh ra miền Bắc, chúng cũng không thể xoay chuyển được tình thế, mà chỉ càng bị sa lầy thêm và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn.

II

Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiệm vụ chung của đồng bào hiện nay là: toàn dân đoàn kết, chống Mỹ, cứu nước !

Quốc hội nhất trí tán thành những chủ trương mà Chính phủ đề ra nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và quân sự của miền Bắc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, nâng cao cảnh giác, tăng cường và giữ vững trật tự, trị an, động viên nhân dân ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất và anh dũng chiến đấu, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam.

Quốc hội nhất trí tán thành chính sách đối ngoại của Chính phủ, nhằm củng cố đoàn kết và tăng cường phe xã hội chủ nghĩa, hết sức ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, đoàn kết mọi lực lượng hoà bình và tiến bộ trên thế giới, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, góp phần giành thắng lợi cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh bản Tuyên bố ngày 22 tháng 3 năm 1965 của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, một văn kiện sáng ngời chân lý, đầy lòng tự hào dân tộc, sục sôi khí thế đấu tranh chống Mỹ và nói lên tinh thần quyết chiến, quyết thắng của đồng bào miền Nam anh hùng. Bản tuyên bố đó đã vạch trần âm mưu và tội ác của đế quốc Mỹ, đồng thời kêu gọi đồng bào miền Nam đoàn kết toàn dân, vũ trang toàn dân, ngoan cường và dũng cảm, đánh mạnh, đánh trúng vào đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai của chúng, nhằm giải phóng miền Nam và bảo vệ miền Bắc.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh bản Tuyên bố ngày 27 tháng 3 năm 1965 và Lời kêu gọi ngày 6 tháng 4 năm 1965 của Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng bản Tuyên bố nói trên của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và hô hào nhân dân miền Bắc "vừa đẩy mạnh sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc và hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước giải phóng miền Nam".

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chân thành biết ơn sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của Quốc hội, Chính phủ vànhân dân các nước châu á, châu phi, châu Mỹ la-tinh và nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới, kể cả nhân dân Mỹ, đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Quốc hội kêu gọi tất cả anh em và bè bạn của nhân dân Việt Nam, kêu gọi mọi người yêu chuộng hoà bình và công lý trên thế giới hãy tiếp tục ủng hộ nhân dân Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa. Nhân dân Việt Nam nguyện đứng vững trên tuyến đầu chống đế quốc Mỹ xâm lược, đem hết tinh thần và lực lượng chiến đấu chống kẻ thù chung của loài người, vì sự nghiệp cách mạng của của bản thân mình, đồng thời vì sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Quốc hội tuyên bố rằng lập trường trước sau như một của Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, của toàn thể nhân dân Việt Nam là tôn trọng hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam, thì hành đúng đắn những điều khoản của hiệp nghị ấy. Cụ thể là:

1- Xác nhận những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Theo đúng hiệp nghị Giơ- ne-vơ, Chính phủ Mỹ phải rút quân đội, nhân viên quân sự và các loại vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, triệt phá những căn cứ quân sự Mỹ ở miền Nam, xoá bỏ liên minh quân sự với chính quyền tay sai ở miền Nam, đồng thời, đình chỉ chính sách can thiệp và xâm lược đối với miền Nam. Chính phủ Mỹ phải đình chỉ mọi hành động chiến tranh đối với miền Bắc, hoàn toàn chấm dứt mọi hoạt động xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

2- Trong khi chờ đợi thực hiện hoà bình thống nhất nước Việt Nam, trong khi nước Việt Nam còn tạm thời bị chia làm hai miền, thì phải triệt để tôn trọng những điều khoản quân sự của hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam, như là hai miền đều không có liên minh quân sự với nước ngoài, không có căn cứ quân sự, quân đội và nhân viên quân sự của nước ngoài trên đất mình.

3- Công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam phải do nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải quyết theo cương lĩnh của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài.

4- Việc thực hiện hoà bình thống nhất nước Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam ở hai miền tự giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài.

Lập trường trên đây là cơ sở cho một giải pháp chính trị đúng đắn nhất về vấn đề Việt Nam. Thừa nhận cơ sở đó thì việc giải quyết hoà bình vấn đề Việt Nam sẽ có điều kiện tiến hành thuận lợi và mới có thể tính đến việc họp lại một cuộc hội nghị quốc tế theo kiểu hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vạch trần cái gọi là "giải pháp hoà bình", là "thảo luận không có điều kiện" hết sức giả dối trong bài diễn văn ngày 7 tháng 4 năm s1965 của Tổng thống Mỹ Giôn-xơn, mà mục đích là che đậy bộ mặt xâm lược ghê tởm của đế quốc Mỹ hòng lừa bịp nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới. Những hành động đầy tội ác của đế quốc Mỹ ở Việt Nam từ trước đến nay đã và đang cải chính luận điệu giả nhân giả nghĩa đó. Cũng trong bài diễn văn đó Giôn-xơn đã chẳng tuyên bố răng Mỹ "sẽ không rút lui hoặc công khai hoặc khoác dưới một hiệp nghị vô nghĩa nào" và tiếp tục "dùng sức mạnh" ở Việt Nam đó sao ? Đế quốc Mỹ nhất định không lừa dối nổi nhân dân cả nước ta và nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Luận điệu xảo trá của bọn xâm lược Mỹ càng làm cho mọi người thêm căm thù chúng và kiên quyết chống lại chúng!

III

Đứng trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, toàn thể nhân dân Việt Nam ta hãy ghi nhớ lời thề độc lập 20 năm trước đây và anh dũng tiên lên! Mỗi đồng bào phải là một chiến sĩ kiên cường của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Hỡi đồng bào miền Nam! Tổ quốc rất tự hào về những người con miền Nam anh hùng đang đấu tranh vô cùng gan dạ, xứng đáng với danh hiệu miền Nam là "Thành đồng Tổ quốc". Đồng bào đã đoàn kết, hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa; đang chiến đấu, hãy chiến đấu mạnh mẽ và rộng khắp hơn nữa. Cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào vừa để tự giải phóng cho mình, vừa góp phần bảo vệ miền Bắc và bảo vệ hoà bình ở châu Á và thế giới, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập và tự do.

Hỡi đồng bào miền Bắc! Hãy nêu cao tấm gương anh dũng của quân và dân Vĩnh Linh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Bạch Long Vĩ v.v..., tăng cường đoàn kết, nâng cao tinh thần cảnh giác và chí khí anh hùng, ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm và dũng cảm chiến đấu chống Mỹ, phát triển kinh tế và tăng cường lực lượng quốc phòng, kiên quyết đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam.

Kiều bào ở nước ngoài! Hãy hướng về Tổ quốc thân yêu, phát huy tinh thần yêu nước, tích cực ủng hộ và động viên dư luận quốc tế ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Hỡi đồng bào thân mến! Cuộc chiến đấu của nhân dân cả nước ta lâu dài và gian khổ, nhưng chúng ta đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng lao động Việt Nam và của Hồ Chủ tịch, chúng ta hãy vững bước tiến lên với khí thế của những người chiến thắng, quyết đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, tiến tới thực hiện một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh, góp phần bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm 1965.

 

 

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Không số

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệuKhông số
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/1965
Ngày hiệu lực10/04/1965
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Không số

Lược đồ Nghị Quyết Báo cáo của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị Quyết Báo cáo của Chính phủ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệuKhông số
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýHoàng Văn Hoan
        Ngày ban hành10/04/1965
        Ngày hiệu lực10/04/1965
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị Quyết Báo cáo của Chính phủ

              Lịch sử hiệu lực Nghị Quyết Báo cáo của Chính phủ

              • 10/04/1965

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/04/1965

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực