Nghị quyết Không số

Nghị quyết về chính sách chung của Chính phủ về việc thành lập Chính phủ mới do Quốc hội ban hành

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1946 VỀ CHÍNH SÁCH CHUNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ VIỆC THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ MỚI

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp khoá thứ II tại Hà Nội,
Sau khi nghe lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch,

QUYẾT NGHỊ:

- Tán thành chính sách chung của Chính phủ.

- Nhận sự từ chức của Chính phủ.

- Uỷ Cụ Hồ Chí Minh lập Chính phủ mới theo nguyên tắc đoàn kết và tập hợp nhân tài không kể đảng phái.

 

 

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/10/1946
Ngày hiệu lực 15/11/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản Không số

Lược đồ văn bản

Nghị quyết chính sách chung của Chính phủ thành lập Chính phủ mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết chính sách chung của Chính phủ thành lập Chính phủ mới
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Hoàng Văn Hoan
Ngày ban hành 31/10/1946
Ngày hiệu lực 15/11/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 31/10/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/11/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực