Nghị quyết Không số

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX


QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1995

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ IX

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 62, Điều 63 của Luật tổ chức Quốc hội;
Sau khi nghe Tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX và ý kiến của các đại biểu Quốc hội
;

QUYẾT NGHỊ:

I- CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ IX, GỒM CÁC DỰ ÁN SAU ĐÂY:

A/ CÁC DỰ ÁN LUẬT:

a) Chương trình chính thức:

1- Luật ngân sách Nhà nước;

2- Các luật thuế (trị giá gia tăng,thu nhập dân cư, thu nhập công ty);

3- Luật thương mại;

4- Luật hợp tác xã;

5- Luật giáo dục;

6- Bộ luật hình sự (sửa đổi);

7- Luật thẩm quyền và trình tự ban hành văn bản pháp luật;

8- Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi);

9- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi);

10- Các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật về tổ chức bộ máy Nhà nước (Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân...);

11- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam;

12- Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi);

13- Luật dân tộc;

14- Luật khoáng sản;

15- Luật biên giới quốc gia.

b) Chương trình dự bị:

1- Luật xây dựng;

2- Luật tài nguyên nước;

3- Luật bưu chính viễn thông;

4- Luật ngân hàng;

5- Luật hải quan;

6- Luật công ty (sửa đổi);

7- Luật doanh nghiệp tư nhân (sửa đổi);

8- Luật quốc tịch (sửa đổi);

9- Bộ luật tố tụng dân sự;

10- Luật thi hành án;

11- Luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

12- Luật lập hội;

13- Luật thanh niên;

14- Luật khen thưởng;

15- Luật khoa học công nghệ;

16- Luật phòng chống ma tuý;

17- Luật phòng cháy, chữa cháy.

B/ CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH

a) Các dự án pháp lệnh còn lại của Chương trình xây dựng pháp luật năm 1995 chuyển sang:

1- Pháp lệnh về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân mỗi cấp;

2- Pháp lệnh quy định về việc giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và việc kiểm tra, hướng dẫn của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân;

3- Pháp lệnh về công chức;

4- Pháp lệnh về phí và lệ phí;

5- Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động;

6- Pháp lệnh tố tụng hành chính;

7- Pháp lệnh tổ chức luật sư (sửa đổi);

8- Pháp lệnh về dân quân tự vệ;

9- Pháp lệnh về xây dựng lực lượng dự bị;

10- Pháp lệnh về bộ đội biên phòng;

11- Pháp lệnh về tôn giáo;

12- Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

13- Pháp lệnh về nhà vắng chủ.

14- Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia (sửa đổi);

b) Các dự án Pháp lệnh mới đưa vào chương trình xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX:

1- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

2- Pháp lệnh về du lịch;

3- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế;

4- Pháp lệnh trọng tài thương mại;

5- Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi);

6- Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân;

7- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ;

8- Pháp lệnh về người tàn tật;

9- Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi);

10- Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động của tổ chức hoà giải cơ sở;

11- Pháp lệnh tình báo;

12- Pháp lệnh kiểm soát bức xạ;

13- Pháp lệnh về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam.

Trong trường hợp Chính phủ, đại biểu Quốc hội, tổ chức và cá nhân khác có quyền trình dự án pháp luật có đề nghị bổ sung các dự án cần thiết khác thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, trình Quốc hội quyết định.

II- MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình theo sự phân công đối với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra; đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án.

Căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ mới và tình hình chuẩn bị các dự án, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cùng với Chính phủ dự kiến các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại các kỳ họp và dự kiến tiến độ chuẩn bị các dự án pháp lệnh từ nay đến hết nhiệm kỳ.

2. Tăng cường công tác chuẩn bị, nghiên cứu nắm vững các quan điểm cơ bản để xây dựng các nội dung chủ yếu của từng dự án, đảm bảo nâng cao chất lượng các dự án pháp luật cả về nội dung và kỹ thuật văn bản; chuẩn bị tốt các văn bản dưới luật kèm theo các dự án để trình Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

3. Tiếp tục rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quy chế xây dựng luật, pháp lệnh do Hội đồng Nhà nước ban hành để cải tiến hơn nữa trình tự, thủ tục xây dựng luật, pháp lệnh, trước hết là việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để chuẩn bị dự án; tổ chức soạn thảo các dự án; lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp, đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các dự án.

4. Tạo thêm điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác lập pháp, trước hết là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật ở các ngành, các cấp; có biện pháp thu hút rộng rãi trí tuệ, ý kiến đóng góp của nhân dân, các chuyên gia, các ngành, các cấp vào việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh.

5. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động lập pháp của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội nhằm hoàn thành tốt chương trình đã đề ra. Trong trường hợp cần thiết, có thể tăng thêm thời gian cho công tác lập pháp tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Không số

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệuKhông số
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/1995
Ngày hiệu lực28/10/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Không số

Lược đồ Nghị quyết công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệuKhông số
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNông Đức Mạnh
        Ngày ban hành28/10/1995
        Ngày hiệu lực28/10/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX

            • 28/10/1995

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/1995

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực