Nghị quyết Không số

Nghị quyết về việc giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

NGHỊ QUYẾT

VỀ VẤN ĐỀ GIAO CHO UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI MỘT SỐ QUYỀN HẠN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào Điều 45, Điều 50 và Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,
Căn cứ vào yêu cầu của tình hình khẩn trương hiện nay,
Để cho hoạt động của Nhà nước thích ứng với nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu của nhân dân ta
,

QUYẾT NGHỊ:

1- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định việc triệu tập Quốc hội vào lúc thuận tiện trong trường hợp Quốc hội không thể họp theo thường lệ.

2- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội sử dụng, trong thời gian giữa hai kỳ họp của Quốc hội, những quyền hạn sau đây:

- Quyết định kế hoạch kinh tế Nhà nước; xét duyệt và phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách của Nhà nước;

- Ấn định các thứ thuế;

- Phê chuẩn việc phân vạch địa giới các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương.

3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội phê chuẩn những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các vấn đề ghi ở trên, trong kỳ họp gần nhất của Quốc hội.

4- Những quy định trên đây được áp dụng cho đến khi có nghị quyết mới của Quốc hội.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm 1965.

 

 

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/04/1965
Ngày hiệu lực 25/04/1965
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản Không số

Lược đồ văn bản

Nghị quyết giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyền hạn trong tình hình mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyền hạn trong tình hình mới
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Hoàng Văn Hoan
Ngày ban hành 10/04/1965
Ngày hiệu lực 25/04/1965
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 10/04/1965

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/04/1965

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực