Nghị quyết Không số

Nghị quyết về Kế hoạch Nhà nước năm 1959 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1959

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1959

 QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về "Kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá năm 1959" ;
Sau khi nghe Tiểu ban kế hoạch thuyết trình và các đại biểu tham luận,

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí xác nhận những thành tích của nhân dân ta đã ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1958, năm đầu của kế hoạch 3 năm.

Quốc hội biểu dương tinh thần thi đua yêu nước của các tâng lớp nhân dân, công nhân, nông dân, quân đội, lao động trí óc, đồng bào các dân tộc ít người, đồng bào miền Nam tập kết đã góp phần xứng đáng hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 1958.

2- Quốc hội thông qua những nhiệm vụ và chỉ tiêu chính của "Kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá năm 1959".

Năm 1959 giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong kế hoạch 3 năm, là năm bản lề có tính chất quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 3 năm.Những chỉ tiêu chính và mức độ phát triển ghi trong kế hoạch chứng tỏ tính chất tích cực và vững chắc của kế hoạch năm 1959, phù hợp với yêu cầu và khả năng phát triển của miền Bắc nước ta.

Trong việc chỉ đạo thực hiện, các cơ quan Nhà nước cần chú ý hơn nữa đến những biện pháp cụ thể, động viên cán bộ và nhân dân ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành kế hoach.

3- Quốc hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân và cán bộ ra sức phấn đấu, đẩy mạnh công cuộc hợp tác hoá nông nghiệp, hợp tác hoá thủ công nghiệp, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư bản tư doanh, hoàn thành tốt cuộc vận động cải tiến quản lý trong các xí nghiệp quốc doanh, đẩy mạnh kiến thiết cơ bản , phát triển sản xuất về mọi mặt, ra sức thi đua yêu nước và lao động xã hội chủ nghĩa để hoàn thành thắng lợi kế hoạch 1959, chuẩn bị để hoàn thành tốt kế hoạch 3 năm, góp phần củng cố miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất Tổ quốc.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 27 tháng 5 năm 1959.

 

 

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/05/1959
Ngày hiệu lực 11/06/1959
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản Không số

Lược đồ văn bản

Nghị quyết Kế hoạch Nhà nước năm 1959


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết Kế hoạch Nhà nước năm 1959
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Hoàng Văn Hoan
Ngày ban hành 27/05/1959
Ngày hiệu lực 11/06/1959
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 27/05/1959

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/06/1959

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực