Nghị quyết Khôngsố

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963của Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963


QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 1963

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC DÂN 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT (1961- 1965) VÀ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1963

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963,
Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và tham luận của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1- Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) do Chính phủ trình trước Quốc hội.

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phải nhằm phấn đấu xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa và hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ đó chính là phát huy những thắng lợi đã giành được, khắc phục các khó khăn, tập trung sức giải quyết yêu cầu cơ bản nhất là xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của các ngành kinh tế quốc dân, trước hết là các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ đó chính là đẩy lực lượng sản xuất phát triển thêm một bước, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở đó ra sức phát triển sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, nâng cao năng xuất lao động xã hội để tăng tích luỹ vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, cải thiện từng bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, củng cố miền Bắc về mọi mặt, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

2- Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1963 do Chính phủ trình trước Quốc hội.

Kế hoạch Nhà nước năm 1963 phải nắm vững nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, ra sức đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, củng cố hợp tác xã, hướng công nghiệp vào việc phục vụ mạnh hơn nữa sự phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế khác; cải tiến hơn nữa công tác lưu thông và phân phối hàng hoá, giải quyết tốt hơn một số vấn đề bức thiết về đời sống của nhân dân.

3- Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và kế hoạch năm 1963 là một quá trình phấn đấu khắc phục những khó khăn mà chúng ta đã và đang phải vượt qua: quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mới được xây dựng; cơ sở vật chất và kỹ thuật còn yếu; trình độ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và năng suất lao động xã hội còn thấp; nhu cầu các mặt phát triển nhanh, nhưng khả năng sản xuất tăng lên chưa kịp. Chúng ta lại phải tăng cường củng cố quốc phòng, bảo vệ công cuộc lao động hoà bình của nhân dân ta. Đó là những khó khăn trong bước trưởng thành của một nền kinh tế từ trình độ nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta, Nhà nước ta cần nhận rõ những khó khăn đó và kiên trì phấn đấu giải quyết dần từng bước.

4- Để thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và kế hoạch năm 1963, chúng ta có những thuận lợi căn bản: đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, lực lượng cách mạng vĩ đại của quần chúng nhân dân và sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế tự chủ, từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm tốt. Dựa vào những thuận lợi sẵn có và phát huy những thành tựu đã giành được, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

5- Để Bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và kế koạch năm 1963, các cấp, các ngành của Nhà nước, trước hết là Chính phủ, các Bộ, Uỷ ban hành chính các tỉnh và thành phải nâng cao hơn nữa năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tăng cường hơn nữa công tác quản lý kinh tế - tài chính. Quốc hội giao cho Chính phủ, trong quá trình thực hiện kế hoạch, nghiên cứu và tuỳ điều kiện cụ thể mà áp dụng những kiến nghị của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội, và chú ý đến những ý kiến xây dựng của các đại biểu Quốc hội.

6- Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đang mở ra cho nhân dân ta, cho Tổ quốc ta những triển vọng tốt đẹp. Đó là nguồn động viên to lớn đối với nhân dân miền Bắc đang hăng hái thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là niềm tin tưởng và hy vọng của đồng bào miền Nam đang trực tiếp đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bọn Ngô Đình Diệm.

Quốc hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân ta hãy nâng cao hơn nữa tinh thần phấn khởi cách mạng và chí khí chiến đấu, vững bước tiến lên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Hồ Chủ tịch kính mến. Toàn thể nhân dân ta hãy ra sức thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1963 và kế hoạch những năm tới, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất, củng cố miền Bắc về mọi mặt thành cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh nhằm thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, toàn thể nhân dân ta hãy ra sức phấn đấu, dũng cảm tiến lên !

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 8 tháng 5 năm 1963.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khôngsố

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệuKhôngsố
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khôngsố

Lược đồ Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệuKhôngsố
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýTrường Chinh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963